Wystawa fotografii  poświęcona projektowi DRYADE w Instytucie Botaniki PAN

Od 08.11.2017 w IB PAN można obejrzeć  wystawę fotografii  poświęconą projektowi DRYADE (PSPB-161/10), który był realizowany przez Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie we współpracy z jednostkami partnerskimi w Szwajcarii: Uniwersytetem w Lozannie oraz Federalnym Instytutem Badawczym WSL w Birmensdorf pod Zurychem.

TYTUŁ PROJEKTU: Złożone interakcje ekologiczne w kontekście zmian klimatu: zastosowanie technologii sekwencjonowania nowej generacji w badaniach historii i procesów adaptacyjnych układu powiązanych ewolucyjnie organizmów arktyczno-alpejskich.

Wystawa plenerowa (ogrodzenie IB PAN przy ul. Lubicz 46), zorganizowana z okazji zakończenia projektu, przedstawia kilkanaście oryginalnych, artystycznych impresji fotograficznych związanych z realizacją projektu. Poprzez ukazane detale biologicznych obiektów badań i laboratoryjnych aspektów prowadzonych analiz, prezentowany cykl zdjęć przybliża badania prowadzone na styku obserwacji naturalnych populacji i zastosowania najnowocześniejszych analiz pozwalających na eksplorację informacji zapisanych w genomach organizmów.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE...


Stypendium Fulbrighta w Instytucie Botaniki PAN

W roku akademickim 2017-2018 Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt gościć Karolinę Sanchewską - amerykańską stypendystkę Fulbrighta, która w Zakładzie Briologii we współpracy z dr Beatą Cykowską-Marzencką będzie realizowała projekt zatytułowany: 'Conservation Via Understanding: The Ecology and Diversity of Epixylic Bryophytes in Poland'. W ramach projektu zaplanowane są badania terenowe, eksperymenty: laboratoryjny oraz terenowy, prace nad publikacją naukową oraz opracowanie popularno-naukowego atlasu o mszakach epiksylicznych Polski.

Informacje o stypendyście na stronie Fulbrighta:

http://www.fulbright.edu.pl/amerykanscy-stypendysci/


Grant w ramach konkursu Fundacji Nauki Polskiej w IB PAN

ariadnaDr Alicja Babst-Kostecka z IB PAN została jedną z pięciu laureatek pierwszego konkursu w programie POWROTY Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Na realizację projektu AriaDNA (http://info.botany.pl/ariadna/) badaczka otrzymała finansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, IV oś priorytetowa: zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R. 

 

 Archiwum