noun8

IB PAN na Targach EuroLab

30 marca 2017 roku IB PAN będzie uczestniczył w 19. Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych, podczas których zaprezentuje swe zaplecze laboratoryjne, a także główne kierunki badań oraz najnowsze projekty badawcze.


Grant w ramach konkursu Fundacji Nauki Polskiej w IB PAN

ariadnaDr Alicja Babst-Kostecka z IB PAN została jedną z pięciu laureatek pierwszego konkursu w programie POWROTY Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Na realizację projektu AriaDNA (http://info.botany.pl/ariadna/) badaczka otrzymała finansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, IV oś priorytetowa: zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R. 


Dni otwarte w IB PAN

31 marca w ramach Dni Otwartych Instytutu odbędą się warsztaty zorganizowane przez Pracownię Analiz Molekularnych pt. "Analizy genetyczne w Botanice". W zajęciach będzie uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Społecznych nr 7 STO w Krakowie. Podczas warsztatów nasi Goście będą mieli możliwość zwiedzenia zaplecza laboratoryjnego IB PAN i zapoznania się z najnowszymi technikami badawczymi stosowanymi w naszym Instytucie.

 

Archiwum