BAZY ROŚLIN NACZYNIOWYCH:

Lista Roślin Naczyniowych Polski
Wydawnictwa zielnikowe Polski-Rośliny naczyniowe
Flora Polski - Rośliny naczyniowe

POLSKIE ZBIORY ZIELNIKOWE:

Polish Herbaria i inne kolekcje


BAZY FYKOLOGICZNE:

Polska Bibliografia Fykologiczna - patrz też informacje o bazach

Bazy indeksu nazw łacińskich glonów odnotowanych w Polsce do 1990 r - Cyanophyceae
Bazy indeksu nazw łacińskich glonów odnotowanych w Polsce do 1990 r - Bacillariophyceae
dodatkowe informacje o bazach: Info


OSTOJE ROŚLINNE:

Ostoje roślinne w Polsce


BAZY CZASOPISM:

Bazy Czasopism prowadzonych w IB PAN,

patrz też: Przeszukiwanie baz ON LINE

wersja mobilna: ON LINE