Projekty badawcze

TYTUŁ PROJEKTU: Adaptation of Arabidopsis halleri to metal-polluted soils: linking environmental, genomic, and phenotypic information

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 01.09.2016-31.08.2018
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr Alicja Babst-Kostecka (Zakład Ekologii IB PAN)

Cel projektu: poznanie genetycznych i fizjologicznych podstaw tolerancji i hiperakumulacji metali ciężkich u roślin

INFORMACJE O PROJEKCIE ...

TYTUŁ PROJEKTU: Ewolucja i historyczna dynamika zasiegów lądowej bioty Antarktyki w świetle szczegółowych analiz filogeograficznych endemicznych gatunków mchów.

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 17.03.2016 - 16.03.2019
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr hab Michał Ronikier (Pracownia Analiz Molekularnych)

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE ....

TYTUŁ PROJEKTU: Badania paleoekologiczne oraz relacje człowiek- środowisko na wielokulturowym stanowisku w Smólsku (Kujawy, Polska Centralna) 

 

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 23.02.2017 - 22.02.2020
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr hab Renata Stachowicz - Rybka (Zakład Paleobotaniki PAN)
 • Finansowanie: projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, otrzymany w ramach konkursu OPUS 11, panel ST10

TYTUŁ PROJEKTU: Środowiskowe i technologiczne uwarunkowania doboru surowca drzewnego w polskich grodach i ośrodkach wczesnomiejskich w średniowieczu - analiza ksylologiczna przedmiotów użytkowych - projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu „PRELUDIUM 7”.

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 28.01.2015-27.01.2018
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: mgr Katarzyna Cywa (Zakład Paleobotaniki IB PAN)
 • Współpracownicy (opiekun naukowy projektu): dr hab. Dorota Nalepka, prof. PAN (Zakład Paleobotaniki IB PAN)

TYTUŁ PROJEKTU: Różnorodność, specyficzność żywicielska i trendy ewolucyjne grzybów naporostowych w tropikalnych Andach: innowacyjne studium organizmów symbiotycznych w globalnym centrum różnorodności biologicznej

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji:21.07.2014 - 20.07.2017
 • Status:w trakcie realizacji
 • Kierownik:dr Adam Flakus
 • Współpracownicy:prof. dr hab. M. Kukwa (Uniwersytet Gdański), dr J. Etayo (Instituto E. S. Zizur BHI, Pamplona, Hiszpania), mgr P. Rodriguez Flakus (Senkenberg Institute, Frankfurt am Main, Niemcy)