Biuletyn logo

UWAGA: Informacje o przetargach i zamówieniach publicznych i niepublicznych, zapytaniach ofertowych itp. zamieszczane są od 17 lutego 2017 r. na stronie BIP Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN:

http://ibpan_krakow.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

 

 

Informacje zawarte poniżej zawierają treści archiwalne


 

ZAPYTANIA OFERTOWE (nie w trybie ustawy "Prawo zamówień publicznych* "):

 

Zapytanie ofertowe na zakup trzech sztuk miniwirówek laboratoryjnych do Pracowni Analiz Molekularnych IB PAN CZYTAJ DALEJ...

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

z dnia 02.06.2016

Wynik postępowania ofertowego


Obowiązek zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych zachodzi w przypadku zamówień oraz konkursów, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy . Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.