Najbliższe posiedzenie Rady Naukowej IB PAN odbędzie się w dniach 21 -22 listopada 2017.

Program Rady Naukowej w dniu 21 listopada POBIERZ...

Program Rady Naukowej w dniu 22 listopada POBIERZ...