Najbliższe posiedzenie Rady Naukowej IB PAN planowane jest na 21 lutego 2017 

PROGRAM