Kierownik Pracowni

Dr hab. Michał Ronikier, prof. PAN < CV >

Zespół

Dr hab. Elżbieta Cieślak < CV >

Mgr Marta Saługa (pracownik naukowo-techniczny)