KIEROWNIK PRACOWNI

Dr hab. Michał Ronikier, prof. PAN < CV >

ZESPÓŁ

Dr hab. Elżbieta Cieślak (pracownik naukowy) < CV >

Dr Tomasz Suchan (adiunkt)

Dr Pamela Rodriguez de Flakus (adiunkt)

Mgr Marta Saługa (pracownik naukowo-techniczny)

Mgr inż. Magdalena Tomaszewicz (pracownik naukowo-techniczny)

Mgr inż Justyna Nowak (pracownik naukowo- techniczny)  
Molecular Biogeography Group website...