KIEROWNIK ZAKŁADU

dr Beata Cykowska - Marzencka < CV > 

ZESPÓŁ:

Prof. dr hab. Ryszard Ochyra (pracownik naukowy) 

Prof. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra (pracownik naukowy)

Katarzyna Biłyk (pracownik inżynieryjno-techniczny)

mgr Monika Kowalczyk (pracownik inżynieryjno-techniczny)