Fotogaleria Porostów

Rodzina Teloschistaceae


autor: Karina Wilk

k.wilk@botany.pl

 

Strona zawiera fotografie gatunków porostów z rodziny Teloschistaceae, będących przedmiotem moim badań taksonomiczno-filogenetycznych. Zdjęcia przedstawiają budowę morfologiczną i anatomiczną badanych gatunków i stanowią dodatkowy materiał ilustracyjny do opublikowanych danych (zobacz bibliografię). Zilustrowana kolekcja porostów pochodzi z różnych części świata, ze szczególnym uwzględnieniem okazów z Ameryki Południowej.

Porosty, w tym przedstawiciele rodziny Teloschistaceae, są trudnymi obiektami w badaniach taksonomicznych, ze względu na żmudne, wymagające dużo cierpliwości, mikroskopowe obserwacje morfologiczno-anatomiczne. Dodatkowo, wielu przedstawicieli rodziny Teloschistacea jest jeszcze słabo poznanych, dotyczy to w szczególności gatunków występujących w obszarach tropikalnych, np. Ameryki Południowej. Mając to na uwadze, zamieściłam w galerii zdjęcia różniące się między sobą jakością, licząc na to że nawet te o niskiej jakości mogą pomóc w identyfikacji gatunków.

Cechy morfologiczne i anatomiczne badałam za pomocą mikroskopu stereoskopowego Nikon SMZ 1270 i mikroskopu świetlnego Nikon Eclipse 50i. Kryształy i/lub granule występujące w korze i miąższu plechy, brzeżku owocnika i epihymenium badałam w świetle spolaryzowanym. Rozpuszczalność kryształów/granul badałam z zastosowaniem odczynników N (stężony kwas azotowy) i K (wodny roztwór KOH). Dokumentację fotograficzną wykonałam kamerą cyfrową Nikon DS-Fi2 w połączeniu z oprogramowaniem do obrazowania NIS-Elements D v. 4.30 (Nikon Corporation, Japonia).

Pomysł stworzenia tej strony związany jest z realizacją projektu badawczego, pt. Zróżnicowanie taksonomiczne porostów z rodzaju Caloplaca w Boliwii, sfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW, grant nr N N303 821740), w latach 2011-2014 (przedł. do 2017 r.). Kamera cyfrowy wraz z oprogramowaniem oraz częściowo sprzęt mikroskopowy zostały zakupione w ramach tego projektu. Umieszczane zdjęcia będą prezentowały głównie wyniki prowadzonych w tym temacie badań.

Strona została właśnie stworzona i kolejne zdjęcia będą dodawane regularnie.

Wszystkie komentarze do strony i prezentowanych materiałów są mile widziane.

Sposób cytowania strony: Wilk K., Fotogaleria Porostów – rodzina Teloschistaceae. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk. https://botany.pl/albumy/Teloschistaceae.html

Możesz pobierać zdjęcia i korzystać z nich w celach niekomercyjnych; prezentując je jednak nie zapomnij o podziękowaniach dla autora (K. Wilk, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków). W celach komercyjnych proszę skontaktuj się z właścicielem praw autorskich.


Lista gatunków:

Caloplaca crocina (Kremp.) Wilk & R. Vargas

Caloplaca monacensis (Leder.) Lettau

Huriella sp. nov.

© Karina Wilk, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
Ostatnia aktualizacja: 21 marzec 2019