Start page (English version)

Strona główna

Witamy na stronach Zakładu Ekologii. Znajdziesz tu aktualne informacje o prowadzonych przez nas badaniach i o wydarzeniach,
w których bierzemy udział

Badania

Czasowe i przestrzenne wzorce rozwoju świerczyn tatrzańskich - dendroekologiczna rekonstrukcja dynamiki drzewostanu

Celem projektu jest poznanie wzajemnych związków między strukturą przestrzenną a dynamiką jednogatunkowych i mieszanych świerczyn tatrzańskich znajdujących się pod presją silnych wiatrów. W świerczynach tych świerk jest gatunkiem dominującym; towarzyszą mu inne gatunki drzew wyraźnie różniące się od niego preferencjami siedliskowymi, a zwłaszcza wymaganiami świetlnymi. W badaniach zastosowane zostaną metody dendrochronologiczne do rekonstrukcji historii przyrostu poszczególnych drzew na grubość oraz analiza geostatystyczna do charakterystyki zmienności przestrzennej parametrów wzrostowych drzewostanuwięcej

Badania

Genetyczne i fenotypowe podłoże tolerancji na metale ciężkie u Arabidopsis halleri

Intensywny rozwój górnictwa i hutnictwa, jaki nastąpił w 19. i 20. stuleciu, przyczynił się do silnego skażenia gleb w wielu miejscach cynkiem, kadmem, ołowiem i miedzią. Całkowita zawartość metali ciężkich na stanowiskach zanieczyszczonych może być, zależnie od metalu, od 10 do 1000 razy większa niż na stanowiskach nie zanieczyszczonych. Przy tak wysokich stężeniach nawet metale na ogół konieczne do wzrostu stają się dla wielu organizmów toksyczne. W naszych badaniach próbujemy śledzić procesy ewolucyjne prowadzące do powstania u roślin przystosowań do życia w skrajnie niekorzystnych warunkach. Realizowany przez nas projekt skupia się na rozpoznaniu związku pomiędzy genetyczną i fenotypową różnorodnością rośliny Arabidopsis halleri i jej występowaniem w środowisku o zróżnicowanym stopniu skażenia metalami ciężkimi w małej skali przestrzennejwięcej

Wydarzenia

Konferencja

W dniach 26-28 września 2013 odbędzie się organizowana przez nasz Instytut międzynarodowa konferencja pt. "Biogeography of the Carpathians". Strona konferencji tutaj.

Wydarzenia

Sprawozdanie z Drugich Warsztatów Babiogórskich

W dniach 23-28 maja 2011, w schronisku PTTK na Markowych Szczawinach odbyły się Drugie Warsztaty Babiogórskie pt. "Ekologia roślin - od pomysłu do końcowych wniosków". Sprawozdanie z Warsztatów dostępne jest tutaj.

Szata roślinna Tatr Zachodnich i Podhala (łąki i pastwiska)

Obecność wtórnych, półnaturalnych zbiorowisk nieleśnych w krajobrazie Tatr i Skalnego Podhala decyduje o wysokim bogactwie gatunkowym i pięknie tego regionuwięcej

Krajobraz i przyroda terenów metalonośnych

Olkuski Region Rudny to miejsce występowania roślinności galmanowej - związanej z glebami metalonośnymi. Jest ona obecnie obiektem naszych badańwięcej

Uaktualniono: