INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Acta Palaeobotanica, International Journal of Palaeobotany and Palynology
Volume 10 (1969): pars: 1, 2
Acta Palaeobot. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. 10, 1

 • Brzyski B.:
  Struktury tkankowe skamieniałych szczątków flory karbońskiej (namur A) z Górnośląskiego Za­głębia Węglowego
  [Tissue structures of petrifed plant remains from the Carboniferous (Namurian A) of the Upper Silesian Coal Basin] (in Polish, English summary):

  Acta Palaeobotanica 1969 10 (1): 3-98. <abstract> <PDF>
Vol. 10, 2
 • Sobolewska M.:
  Diagram pyłkowy plejstoceńskich osadów z Wilamowic na Pogórzu Śląskim
  [Pollen dia­gram of the Pleistocene deposits at Wilamowice in the Silesian Highland] (in Polish, English summary):
  Acta Palaeobotanica 1969 10 (2): 3-9. <abstract> <PDF>

 • Łańcucka-Środoniowa M.:
  Bulwy podziemne Equisetum maximum Lam. z miocenu w Czernicy koło Ryb­nika na Górnym Śląsku
  [Tubers of Equisetum maximum Lam. from the Miocene at Czernica near Rybnik (Upper Silesia)] (in Polish, English summary):
  Acta Palaeobotanica 1969 10 (2): 11-18. <abstract> <PDF>