INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Acta Palaeobotanica, International Journal of Palaeobotany and Palynology
Volume 13 (1972): pars: 1, 2
Acta Palaeobot. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. 13, 1

 • Zastawniak E.:
  Pliocene leaf flora from Domański Wierch near Czarny Dunajec (Western Carpathians, Po­land) [Plioceńska flora liściowa z Domańskiego Wierchu koło Czarnego Dunajca (Karpaty Zachodnie):

  Acta Palaeobotanica 1972 13 (1): 3-73. <abstract> <PDF>
Vol. 13, 2
 • Zdebska D.:
  Sawdonia ornata
  (= Psilophyton princeps var. ornatum) from Poland
  [Sawdonia ornata (= Psilophyton princeps var. ornatum) z Polski.
  Acta Palaeobotanica 1972 13 (2): 77-98. <abstract> <PDF>

 • Lipiarski I.:
  New data concerning the morphology of the fossil genus Lilpopia Conert et Schaarschmidt 1970 (= Tristachya Lilpop 1937) [Nowe dane o morfologii kopalnego rodzaju Lilpopia Conert et Schaarschmidt 1970 (= Tristachya Lilpop 1937):
  Acta Palaeobotanica 1972 13 (2): 101-109. <abstract> <PDF>

 • Lipiarski I.:
  Lilpopia polonic
  a Lipiarski from the Karniowice travertine (Lower Autunian) near Cracow, Po­land
  [Lilpopia polonica Lipiarski z martwicy karniowickiej (dolny oten) koło Krakowa].
  Acta Palaeobotanica 1972 13 (2): 111-120. <abstract> <PDF>

 • Sharma B.: D.:
  Plant life in the Jurassic of Amarjola, Rajmahal Hills, India
  [Roślinność jurajska z Amarjola, Rajmahal Hills, Indie].
  Acta Palaeobotanica 1972 13 (2): 123-128. <abstract> <PDF>

 • Sharma B. D.:
  Jurassic flora of Dhokuti, Rajmahal Hills, India
  [Flora jurajska z Dhokuti, Rajmahal Hills, Indie].
  Acta Palaeobotanica 1972 13 (2): 131-134. <abstract> <PDF>

 • Oszczypko N. & Stuchlik L.:
  Miocen słodkowodny Kotliny Sądeckiej. Wyniki badań geologicznych i palinologicznych
  [The frech-water Miocene of the Nowy Sącz Basin. Results of the geological and palynological investigations] (in Polish, English summary):

  Acta Palaeobotanica 1972 13 (2): 137-156. <abstract> <PDF>