INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Acta Palaeobotanica, International Journal of Palaeobotany and Palynology
Volume 14 (1973): pars: 1, 2, 3
Acta Palaeobot. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. 14, 1

 • Oszast J.:
  The Pliocene profile of Domański Wierch near Czarny Dunajec in the light of palynological inve-stigations (Western Carpathian, Poland) [Profil plioceński Domańskiego Wierchu koło Czarnego Dunajca w świetle badań palinologicznych].

  Acta Palaeobotanica 1973 14 (1): 3-42. <abstract> <PDF>
Vol. 14, 2

 • Reymanówna M.:
  The Jurassic flora from Grójec near Kraków in Poland. Part II. Caytoniales and anatomy of Caytonia [Flora jurajska z Grójca koło Krakowa. Część II. Caytoniales i budowa anatomiczna kajtonii].
  Acta Palaeobotanica 1973 14 (2): 45-87. <abstract> <PDF>

 • Mai D. H.:
  Die Revision der Originale von R. Ludwig 1857 - ein Beitrag zur Flora des unteren Villafranchien [Rewizja kolekcji okazów opisanych przez R. Ludwiga (1857) - przyczynek do flory dolnego Villafran-chien].
  Acta Palaeobotanica 1973 14 (2): 89-117. <abstract> <PDF>

 • Truchanowiczówna J.:
  Variability of the recent and fossil fruits of the genus Dulichium [Zmienność współ­czesnych i kopalnych owoców rodzaju Dulichium].
  Acta Palaeobotanica 1973 14 (2): 119-143. <abstract> <PDF>

Vol. 14, 3
 • Stachurska A., Sadowska A. & Dyjor S.:
  The Neogene flora at Sośnica near Wrocław in the light of geo­logical and palynological investigations
  [Neogeńska flora z Sośnicy koło Wrocławia w świetle badań geo­logicznych i palinologicznych].
  Acta Palaeobotanica 1973 14 (3): 147-176. <abstract> <PDF>

 • Kaczmarska I.:
  Late-Glacial diatom flora at Knapówka near Włoszczowa [Późnoglacjalna flora okrzemek z Knapówki koło Włoszczowej].
  Acta Palaeobotanica 1973 14 (3): 179-193. <abstract> <PDF>

 • Sharma B. D.:
  On the anatomy of dwarf shoots of Pentoxylon sahnii Srivastava collected from Amarjola in the Rajmahal Hills, India
  [Anatomia krotkopędów Pentoxylon sahnii Srivastava z Amarjola w Rajmahal Hills, Indie].
  Acta Palaeobotanica 1973 14 (3): 195-204. <abstract> <PDF>

 • Środoń A.:
  Silene wahlbergella
  Chowdhuri and Silene furcata Rafin in the Pleistocene of Poland
  [Silene wahlbergella Chowdhuri i Silene furcata Rafin w pleistocenie Polski].

  Acta Palaeobotanica 1973 14 (3): 207-211. <abstract> <PDF>