INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Acta Palaeobotanica, International Journal of Palaeobotany and Palynology
Volume 17 (1976): pars: 1, 2
Acta Palaeobot. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. 17, 1

 • Brzyski B.:
  Sporogonites chapmanii, Prototaxites lafontii, Prototaxites sp. and Pachytheca sp. from the De-vonian of Suskowola near Radom (Central Poland)
  [Sporogonites chapmanii, Prototaxites lafontii, Proto-taxites sp. i Pachytheca sp. z osadów dewońskich w Suskowoli koło Radomia].
  Acta Palaeobotanica 1976 17 (1): 3-16. <abstract> <PDF>

 • Reymanówna M. & Watson J.:
  The genus Frenelopsis Schenk and the type species Frenelopsis hoheneggeri (Ettingshausen) Schenk
  [Rodzaj Frenelopsis Schenk i jego gatunek typ Frenelopsis hoheneggeri (Ettings­hausen) Schenk].
  Acta Palaeobotanica 1976 17 (1): 17-26. <abstract> <PDF>

 • Mamakowa K.:
  Vegetation of the Eemian Interglacial at Imbramowice near Wrocław - Preliminary report
  [Roślinność interglacjału eemskiego w Imbramowicach koło Wrocławia. Doniesienie wstępne].
  Acta Palaeobotanica 1976 17 (1): 27-38. <abstract> <PDF>

 • Sobolewska M.:
  Spektra pyłkowe prób torfu występującego w pleistoceńskim złożu piasków koło Olkusza
  [Pollen spectra of peat samples from Pleistocene sand deposit near Olkusz (NW from Kraków)] (in Polish, English summary):
  Acta Palaeobotanica 1976 17 (1): 39-44. <abstract> <PDF>

 • Obidowicz A.:
  Geneza i rozwój torfowiska w Wolbromiu
  [Genesis and development of the peat-bog at Wol­brom (S Poland)] (in Polish, English summary):
  Acta Palaeobotanica 1976 17 (1): 45-54. <abstract> <PDF>

 • Latałowa M.:
  Diagram pyłkowy osadów późnoglacjalnych i holoceńskich z torfowiska w Wolbromiu [Pollen diagram of Late-Glacial and Holocene peat deposits from Wolbrom (S Poland)] (in Polish, English sum­mary
  ):
  Acta Palaeobotanica 1976 17 (1): 55-80. <abstract> <PDF>

Vol. 17, 2
 • Kaczmarska I.:
  Diatom analysis of Eemian profile in fresch-water deposits at Imbramowice near Wrocław [Analiza okrzemkowa eemskiego profilu osadów słodkowodnych z Imbramowic koło Wrocławia].
  Acta Palaeobotanica 1976 17 (2): 3-34. <abstract> <PDF>

 • Przybyłowska-Lange W.:
  Diatoms of lake deposits from the Polish Baltic Coast. I. Lake Druzno
  [Okrzemki w dennych osadach zbiorników wodnych polskiego pobrzeża Bałtyku. I. Jezioro Druzno].
  Acta Palaeobotanica 1976 17 (2): 35-74. <abstract> <PDF>

 • Siemińska J.:
  Tetraedron starmachii
  Siem. 1965 (Chłorophyta) occurs to be Multiplicisphaeridium sanpetrensis (Cramer 1964) (Acritarcha)
  [Tetraedron starmachii Siem. 1965 (Chłorophyta) synonimem Multiplici­sphaeridium sanpetrensis (Cramer 1964) (Acritarcha)
  ].
  Acta Palaeobotanica 1976 17 (2): 75-76. <abstract> <PDF>