INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Acta Palaeobotanica, International Journal of Palaeobotany and Palynology
Volume 18 (1977): pars: 1, 2
Acta Palaeobot. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. 18, 1

 • Harris T. M.:
  Notes of two of Raciborski's Jurassic ferns
  [Uwagi o dwóch jurajskich paprociach opisanych przez Raciborskiego].
  Acta Palaeobotanica 1977 18 (1): 3-12. <abstract> <PDF>

 • Reymanówna M.:
  On Bilsdalea dura Harris (Coniferae) from the Jurassic of Poland
  [Bilsdalea dura Harris (Coniferae) z jury Polski].
  Acta Palaeobotanica 1977 18 (1): 13-18. <abstract> <PDF>

 • Sharma B. D.:
  Indian Williamsonias - an ilustrated review [Williamsonie z Indii - ilustrowany przegląd].
  Acta Palaeobotanica 1977 18 (1): 19-29. <abstract> <PDF>

 • Sharma B. D. & Bohra D. R.:
  Petrified araucarian megastrobili from the Jurassic of the Rajmahal Hills, India [Skamieniałe szyszki araukarii z jury Rajmahal Hills, India].
  Acta Palaeobotanica 1977 18 (1): 31-36. <abstract> <PDF>

 • Łańcucka-Środoniowa M.:
  New herbs described from the Tertiary of Poland [Nowe rośliny zielne opisane z trzeciorzędu Polski].
  Acta Palaeobotanica 1977 18 (1): 37-44. <abstract> <PDF>

 • Oszast J. & Stuchlik L.:
  Roślinność Podhala w neogenie [The Neogene vegetation of the Podhale (West Carpathians, Poland)] (in Polish, English summary):
  Acta Palaeobotanica 1977 18 (1): 45-86. <abstract> <PDF>

 • Sadowska A.:
  Roślinność i stratygrafia górnomioceńskich pokładów węgla Polski południowo-zachodniej
  [Vegetation and stratigraphy of Upper Miocene coal seams of the south-western Poland] (in Polish, En­glish summary
  ):
  Acta Palaeobotanica 1977 18 (1): 87-122. <abstract> <PDF>

Vol. 18, 2
 • Sobolewska M.:
  Roślinność interglacjalna ze Stanowic koło Rybnika na Górnym Śląsku
  [Interglacial vegetation of Stanowice near Rybnik (Upper Silesia)] (in Polish, English summary):
  Acta Palaeobotanica 1977 18 (2): 3-16. <abstract> <PDF>

 • Gluza I.:
  Remains of the genus Bromus from a Neolithic site in Kraków
  [Szczątki rodzaju Bromus ze stano­wiska neolitycznego w Krakowie].
  Acta Palaeobotanica 1977 18 (2): 17-34. <abstract> <PDF>

 • Kaczmarska I.:
  Comments on the flora of diatoms (Bacillariophyceae) from Eemian fresh-water sediments at Imbramowice near Wrocław
  [Uwagi do flory okrzemek (Bacillariophyceae) z eemskich osadów Imbramowic koło Wrocławia].

  Acta Palaeobotanica 1977 18 (2): 35-60. <abstract> <PDF>