INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Acta Palaeobotanica, International Journal of Palaeobotany and Palynology
Volume 19 (1978): pars: 1, 2
Acta Palaeobot. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. 19, 1

 • Doludenko M. P. & Reymanówna M.:
  Frenelopsis harrisii sp. nov. from the Cretaceous of Tajikistan, USSR [Frenelopsis harrisii sp. nov. z kredy Tadżykistanu, ZSSR].
  Acta Palaeobotanica 1978 19 (1): 3-12. <abstract> <PDF>

 • Zdebska D.:
  On Spongiophyton from the Lower Devonian of Poland
  [Spongiophyton z dolnego dewonu Pol­ski].
  Acta Palaeobotanica 1978 19 (1): 13-20. <abstract> <PDF>

 • Gregor H. J.:
  Subtropische Elemente im europaischen Tertair. III - Rutaceae. Die Gattungen Toddalia und Zanthoxylum
  [Subtropikalne elementy w europejskim trzeciorzędzie. III - Rutaceae. Rodzaje Toddalia i Zanthoxylum].
  Acta Palaeobotanica 1978 19 (1): 21-40. <abstract> <PDF>

 • Zastawniak E.:
  Upper Miocene leaf flora from Mirostowice Dolne (W Poland)
  [Górnomioceńska flora liścio­wa z Mirostowic Dolnych.].
  Acta Palaeobotanica 1978 19 (1): 41-66. <abstract> <PDF>

 • Noryśkiewicz B.:
  Interglaciał eemski w Nakle nad Notecią [The Eemian Intergalcial at Nakło on the River Noteć (N Poland):

  Acta Palaeobotanica 1978 19 (1): 67-112. <abstract> <PDF>

Vol. 19, 2
 • Wasylikowa K.:
  Plant remains from Early and Late Medieval time found on the Wawel Hill in Cracow
  [Szczątki roślinne z wczesnego i późnego średniowiecza znalezione na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie].

  Acta Palaeobotanica 1978 19 (2): 115-200. <abstract> <PDF>