INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Acta Palaeobotanica, International Journal of Palaeobotany and Palynology
Volume 20 (1979): pars: 1, 2
Acta Palaeobot. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. 20, 1

  • Łańcucka-Środoniowa M.:
   Macroscopic plant remains from the freshwater Miocene of the Nowy Sącz Basin (West Carpathians, Poland)
   [Szczątki makroskopowe roślin z miocenu słodkowodnego Kotliny Sądeckiej (Karpaty Zachodnie, Polska)].

   Acta Palaeobotanica 1979 20 (1): 3-117. <abstract> <PDF>
  Vol. 20, 2
  • Marcinkiewicz T.:
   Fungi-like forms on Jurassic megaspores
   [Utwory grzybopodobne na megasporach juraj­skich].
   Acta Palaeobotanica 1979 20 (2): 123-128. <abstract> <PDF>

  • Sharma B. D.:
   Further obserwations on the dwarf shoots of Pentoxylon sahnii Sriv. collected from the Jurassic of Rajmahal Hills, India
   [Dalsze obserwacje dotyczące krótkopędow Pentoxylon sahnii Sriv. zebranych w jurze Rajmahal Hills, India].
   Acta Palaeobotanica 1979 20 (2): 129-136. <abstract> <PDF>

  • Wieserowa A.:
   Plant remains from the Early and Late Middle ages found in the settlement layers of the Main Market Square in Cracow
   [Szczątki roślinne z wczesnego i późnego średniowiecza znalezione w war­stwach osadniczych na Rynku Głównym w Krakowie].
   Acta Palaeobotanica 1979 20 (2): 137-212. <abstract> <PDF>

  • Karczmarz K.:
   Moss remains from deposits of Early and Late Medieval age found on the Wawel Hill and the Main Market Square in Cracow
   [Szczątki mchów z warstw wczesnego i późnego średniowiecza od­kryte na Wawelu i Rynku Głównym w Krakowie].
   Acta Palaeobotanica 1979 20 (2): 213-226. <abstract> <PDF>

  • Przybyłowska-Lange W.:
   Diatoms of lake deposits from the Polish Baltic Coast II. Lake Jamno
   [Okrzemki w dennych osadach zbiorników wodnych polskiego pobrzeża Bałtyku II. Jezioro Jamno].
   Acta Palaeobotanica 1979 20 (2): 227-244. <abstract> <PDF>