INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Acta Palaeobotanica, International Journal of Palaeobotany and Palynology
Volume 21 (1980-81): pars: 1, 2
Acta Palaeobot. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. 21, 1

 • Lemoigne Y. & Zdebska D.:
  Structure problematiques observees dans des axes provenant du chert Devonien de Rhynie
  [Problematyczne struktury obserwowane w pędach występujących w dewońskim rogowcu z Rhynie (Szkocja)].
  Acta Palaeobotanica 1980-81 21 (1): 3-8. <abstract> <PDF>

 • Sagan E.:
  Neuentdeckte morphologische Einzelheiten von Eleutherophyllum mirabile Stur, E. waldenburgense Zimmermann und E. drepanophyciforme R. et W. Remy
  [Nowo poznane szczegóły morfologiczne u Eleutherophyllum mirabile Stur, E. waldenburgense Zimmermann i E. drepanophyciforme R. et W. Remy].
  Acta Palaeobotanica 1980-81 21 (1): 9-26. <abstract> <PDF>

 • Brzyski B.:
  New finding of petrified axis of Carboniferous Pteridophyte Ankyropteris bertrandii Corsin in the Upper Silesian Coal Basin
  [Nowe znalezisko skamieniałego pędu paproci karbońskiej Ankyropteris ber­trandii Corsin w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym].
  Acta Palaeobotanica 1980-81 21 (1): 27-36. <abstract> <PDF>

 • Marcinkiewicz T.:
  Jurassic megaspores from Grójec near Kraków
  [Megaspory jurajskie z Grójca koło Kra­kowa].
  Acta Palaeobotanica 1980-81 21 (1): 37-60. <abstract> <PDF>

 • Łańcucka-Środoniowa M.:
  Macroscopic remains of Dwarf Mistletote Arceuthobium Bieb. (Loranthaceae) in the Neogene of Poland. Preliminary report
  [Szczątki makroskopowe karłowatej jemioły Arceuthobium Bieb. (Loranthaceae) w neogenie Polski. Doniesienie tymczasowe].
  Acta Palaeobotanica 1980-81 21 (1): 61-66. <abstract> <PDF>

 • Kaczmarska I. & Kilarski W.:
  The fine structure of Actinoptychus senarius (Ehr.) Ehr. (Bacillariophyceae) from the Lower Oligocene diatomites at Futoma (SE Poland) [Ultrastruktura pancerzyków Actinoptychus senarius (Ehr.) Ehr. {Bacillariophyceae) z dolnooligoceńskich diatomitów z Futomy].
  Acta Palaeobotanica 1980-81 21 (1): 67-74. <abstract> <PDF>

Vol. 21, 2
 • Kvaćek Z. & Walther H.:
  Studium über "Quercus" cruciata Al. Braun und analoge Blattformen aus dem Tertiär Europas
  [Badania nad "Quercus" cruciata Al. Braun i podobnymi formami liści z trzeciorzędu Europy].
  Acta Palaeobotanica 1980-81 21 (2): 77-100. <abstract> <PDF>

 • Łańcucka-Środoniowa M, Walther H. & Zastawniak E.:
  A preliminary report on new study of the Neogene flora from Sośnica near Wrocław in Lower Silesia, West Poland (leaf and fruit-seed floras)
  [Wstępne doniesienie o nowym opracowaniu neogeńskiej flory z Sośnicy koło Wrocławia na Dolnym Śląsku (flora liściowa i owocowo-nasienna)].
  Acta Palaeobotanica 1980-81 21 (2): 101-114. <abstract> <PDF>

 • Łańcucka-Środoniowa M.:
  Macroscopic plant remains from the Miocene deposits at Stara Wieś near Wilamowice (Southern Poland)
  [Szczątki makroskopowe roślin z osadów mioceńskich Starej Wsi koło Wilamowic].
  Acta Palaeobotanica 1980-81 21 (2): 115-126. <abstract> <PDF>

 • Hjelmroos M.:
  The Post-Glacial development of lake Wielkie Gacno, NW-Poland. The human impact on the natural vegetation recorded by means of Pollen analysis and 14C dating
  [Postglacialny rozwój jeziora Wielkie Gacno w NW Polsce. Wpływ człowieka na roślinność naturalną - wyniki analizy pyłkowej i datowania radiowęglem].
  Acta Palaeobotanica 1980-81 21 (2): 129-144. <abstract> <PDF>

 • Przybyłowska-Lange W.:
  Diatoms of lake deposits from the Polish Baltic Coast III. Lake Sarbsko
  [Okrzemki w dennych osadach zbiorników wodnych polskiego pobrzeża Bałtyku III. Jezioro Sarbsko].
  Acta Palaeobotanica 1980-81 21 (2): 145-160. <abstract> <PDF>

 • Tallantire P. A.:
  Some reflections on Hazel (Corylus avellana L.) on its boundary in Fennoscandia during the Post-Glacial [Refleksje nad występowaniem leszczyny (Corylus avellana L.) na granicy zasięgu w Fennoskandii w czasie postglacjału].

  Acta Palaeobotanica 1980-81 21 (2): 161-171. <abstract> <PDF>