INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Acta Palaeobotanica, International Journal of Palaeobotany and Palynology
Volume 22 (1982): pars: 1, 2
Acta Palaeobot. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. 22, 1

IGCP PROJECT NO. 158: PALAEOHYDROLOGICAL CHANGES IN THE TEMPERATE ZONE
IN THE LAST 15 000 YEARS, SUBPROJECT B: LAKE AND MIRE ENVIRONMENTS.

 • Ralska-Jasiewiczowa M.:
  Introductory remarks.
  Acta Palaeobotanica 1982 22 (1): 3-6. <abstract> <PDF>

 • Bałaga K.:
  Vegetational history of the lake Łukcze environment (Lublin Polesie, E. Poland) during the La-te-Glacial and Holocene
  [Historia roślinności okolic jeziora Łukcze w późnym glaciale i holocenie].
  Acta Palaeobotanica 1982 22 (1): 7-22. <abstract> <PDF>

 • Hjelmroos M.:
  The Holocene development of lake Wielkie Gacno, NW Poland. A paleoecological study. Preliminary results.
  Acta Palaeobotanica 1982 22 (1): 23-46. <abstract> <PDF>

 • Latałowa M.:
  Major aspects of the vegetational history in the Eastern Baltic Coastal zone in Poland [Główne problemy historii roślinności wschodniej części polskiego Pobrzeża Bałtyku].
  Acta Palaeobotanica 1982 22 (1): 47-63. <abstract> <PDF>

 • Noryśkiewicz B.:
  Lake Steklin - A reference site for the Dobrzyń-Chełmno Lake District, N. Poland - Report on paleoecological studies for the IGCP-Project No. 158 B
  [Jezioro Steklińskie - stanowisko wzorcowe dla Pojezierza Dobrzyńsko-Chełmińskiego - sprawozdanie z badań paleoekologicznych dla programu IGCP-158 B].
  Acta Palaeobotanica 1982 22 (1): 65-83. <abstract> <PDF>

 • Pawlikowski M., Ralska-Jasiewiczowa M., SchÖnborn W., Stupnicka E. & Szeroczyńska K.:
  Woryty near Gietrzwałd, Olsztyn Lake District, NE Poland - vegetational history and lake development during the last 12000 years
  [Woryty koło Gietrzwałdu na Pojezierzu Olsztyńskim - historia roślinności i rozwój jeziora w ciągu ostatnich 12000 lat].
  Acta Palaeobotanica 1982 22 (1): 85-116. <abstract> <PDF>

 • Szczepanek K.:
  Development of the peat-bog at Słopiec and the vegetational history of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mts. in the last 10000 years. Preliminary results
  [Historia roślinności Gór Świętokrzyskich w ciągu ostatnich 10000 lat na podstawie badań torfowiska w Słopcu. Doniesienie wstępne].|
  Acta Palaeobotanica 1982 22 (1): 117-130. <abstract> <PDF>

 • Tobolski K.:
  Anthropogenic changes in vegetation of the Gardno-Łeba Lowland, N. Poland. Preliminary re­port
  [Zmiany antropogeniczne w składzie roślinności Niziny Gardeńsko-Łebskiej. Doniesienie wstępne].
  Acta Palaeobotanica 1982 22 (1): 131-139. <abstract> <PDF>

 • Zachowicz J., Przybyłowska-Lange W., & Nagler J.:
  The Late-Glacial and Holocene vegetational history of the Żuławy Region, N. Poland. A biostratygraphic study of Lake Druzno sediments
  [Późnoglacjalna i holoceńska historia rozwoju roślinności Żuław (północna Polska): Biostratygraficzne badania osadów je­ziora Druzno
  ].
  Acta Palaeobotanica 1982 22 (1): 141-161. <abstract> <PDF>

Vol. 22, 2
 • Sharma B. D.:
  A petrified peculiar bennettitalean fossil from Amarjola in the Rajmahal Hills, India.
  Acta Palaeobotanica 1982 22 (2): 165-170. <abstract> <PDF>

 • Givulescu R.:
  Über eine structurbietende Ilex-Art aus dem Pannon Rumaniens.
  Acta Palaeobotanica 1982 22 (2): 171-178. <abstract> <PDF>

 • Latałowa M.:
  Postglacial vegetational changes in the Eastern Baltic Coastal Zone of Poland
  [Postglacialne przemiany szaty roślinnej wschodniej części polskiego pobrzeża Bałtyku].
  Acta Palaeobotanica 1982 22 (2): 179-249. <abstract> <PDF>