INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Acta Palaeobotanica, International Journal of Palaeobotany and Palynology
Volume 23 (1983-84): pars: 1, 2
Acta Palaeobot. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. 23, 1

 • Harmata K.:
  Lower Devonian spores from Pionki in the Radom District (Central Poland)
  [Dolnodewońskie spory z wiercenia Pionki koło Radomia].
  Acta Palaeobotanica 1983-84 23 (1): 3-12. <abstract> <PDF>

 • Marcinkiewicz T.:
  Megaspores of the Upper Muschelkalk from the Kościerzyna IG-1 borehole (N. Poland)
  [Megaspory górnego wapienia muszlowego z wiercenia Kościerzyna IG-1].
  Acta Palaeobotanica 1983-84 23 (1): 13-20. <abstract> <PDF>

 • Łańcucka-Środoniowa M., Zastawniak E. & Guzik J.:
  Macroscopic plant remains from the Tertiary of Po­land
  [Szczątki makroskopowe w trzeciorzędzie Polski].
  Acta Palaeobotanica 1983-84 23 (1): 21-76. <abstract> <PDF>

 • Givulescu R.:
  Revision einiger Originale aus M. Staub "Die aquitanische Flora des Zsilthales im Comitate Hunyad"
  [Rewizja oryginalnych okazów z opracowania M. Stauba "Die aquitanische Flora des Zsilthales im Comitate Hunyad"].
  Acta Palaeobotanica 1983-84 23 (1): 77-100. <abstract> <PDF>

Vol. 23, 2
 • Białobrzeska M. & Truchanowiczówna J.:
  Fruits of the genus Fagus from the Neogene of the Western Carpathians - biometrical study [Owoce rodzaju Fagus z miocenu Karpat Zachodnich - studium biometryczne].
  Acta Palaeobotanica 1983-84 23 (2): 103-120. <abstract> <PDF>

 • Gluza I.:
  Neolithic cereals and weeds from the locality of the Lengyel Culture at Nowa Huta - Mogiła near Cracow
  [Neolityczne zboża i chwasty ze stanowiska kultury lendzielskiej w Nowej Hucie - Mogile koło Krakowa].
  Acta Palaeobotanica 1983-84 23 (2): 123-184. <abstract> <PDF>