INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Acta Palaeobotanica, International Journal of Palaeobotany and Palynology
Volume 25 (1985): pars: 1-2
Acta Palaeobot. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. 25, 1-2

  • Reymanówna M.:
    Mirovia szaferi
    gen. et sp. nov. (Ginkgoales) from the Jurrasic of the Kraków region, Poland
    [Mirovia szaferi gen. et sp. nov. (Ginkgoales) z jury okolic Krakowa].
    Acta Palaeobotanica 1985 25(1-2): 3-12. <abstract> <PDF>

  • Wcisło-Luraniec E.:
    New details of leaf structure in Bilsdalea dura Harris (Coniferae) from the Jurassic of Kraków, Poland
    [Nowe szczegóły budowy liści Bilsdalea dura Harris (Coniferae) z jury okolic Krakowa].
    Acta Palaeobotanica 1985 25(1-2): 13-20. <abstract> <PDF>

  • Łańcucka-Środoniowa M.:
    A catalogue of the types of fossil species and intraspecific taxa kept in the Museum of the Department of Paleobotany, Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków [Kata­log typów kopalnych gatunków i taksonów wewnątrzgatunkowych znajdujących się w Muzeum Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie].
    Acta Palaeobotanica 1985 25(1-2): 21-32. <abstract> <PDF>

  • Kaczmarska I.:
    The diatom flora of Miocene lacustrine diatomites from the Harper Basin, Oregon, USA
    [Flora okrzemek kopalnych z mioceńskich jeziornych osadów Basenu Harper, Oregon, USA].
    Acta Palaeobotanica 1985 25(1-2): 33-100. <abstract> <PDF>

  • Gregor H.-J.:
    Celtis
    - Steinkerne aus dem Jungtertiär von Sansan (S-Frankreich)
    [Endokarpy Celtis z młod­szego trzeciorzędu w Sansan na południu Francji].
    Acta Palaeobotanica 1985 25(1-2): 101-106. <abstract> <PDF>

  • Skawińska K.:
    Some new and rare pollen grains from Neogene deposits at Ostrzeszów (South-West Poland)
    [Kilka nowych i rzadko spotykanych ziarn pyłku z neogeńskich osadów z Ostrzeszowa].
    Acta Palaeobotanica 1985 25(1-2): 107-118. <abstract> <PDF>

  • Środoń A.:
    Fagus
    in the forest history of Poland
    [Buk w historii lasów Polski].
    Acta Palaeobotanica 1985 25(1-2): 119-137. <abstract> <PDF>

  • Bogaczewicz-Adamczak B. & Latałowa M.:
    The stratigrafic position of brackish-water bottom sediments from the Lake Żarnowiec (N Poland) [Pozycja stratygraficzna brakicznych osadów dennych Jeziora Żarnowieckiego].
    Acta Palaeobotanica 1985 25(1-2): 139-148. <abstract> <PDF>