INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Acta Palaeobotanica, International Journal of Palaeobotany and Palynology
Volume 26 (1986): pars: 1-2
Acta Palaeobot. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. 26, 1-2

 • Środoń A.:
  Paleobotanika w działalności naukowej Profesora Władysława Szafera
  [Palaeobotany among scientific achievements of Professor Władysław Szafer] (in Polish).
  Acta Palaeobotanica 1986 26 (1-2): 3-7. <abstract> <PDF>

 • Ichas J.:
  Some spores and pollen grains from the Jurassic of the Kraków Region
  [Niektóre spory i ziarna pyłku z jury okolic Krakowa].
  Acta Palaeobotanica 1986 26 (1-2): 9-28. <abstract> <PDF>

 • Givulescu R., Neagu Th. & Dragastan O.:
  Matonidium goepperti
  Schenk in der oberen Kreide der inneren Flyschzone der Ostkarpaten Rumaniens
  [Matonidium goepperti Schenk w górnej kredzie wewnętrznych Karpat Fliszowych Rumunii].
  Acta Palaeobotanica 1986 26 (1-2): 29-32. <abstract> <PDF>

 • Birkenmajer K. & Zastawniak E.:
  Plant remains of the Dufayel Island Group (Early Tertiary ?), King George Island, South Shetland Islands (West Antarctica)
  [Szczątki roślinne z utworów Dufayel Island (wczesny trzeciorzęd ?) na Wyspie King George, Szetlandy Południowe (Antarktyda Zachodnia].
  Acta Palaeobotanica 1986 26 (1-2): 33-54. <abstract> <PDF>