INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Acta Palaeobotanica, International Journal of Palaeobotany and Palynology
Volume 28 (1988): pars: 1-2
Acta Palaeobot. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. 28, 1-2

 • Stuchlik L.:
  Profesor Andrzej Środoń w 80. rocznicę urodzin
  [Eightieth anniversary of Professor Andrzej Środoń birthday].
  Acta Palaeobotanica 1988 28 (1-2): 5-14. <abstract> <PDF>

 • Suthar O. P, Bohra D. R. & Sharma B. D.:
  Petrified isolated gymnospermous seeds from the Jurassic of Rajmahal Hills, India
  [Skamieniałe nasiona roślin nagozalążkowych z jury Rajmahal Hills, India].
  Acta Palaeobotanica 1988 28 (1-2): 15-20. <abstract> <PDF>

 • Baranowska-Zarzycka Z.:
  Main features of the Pliocene fruit-seed flora from Ruszów near Żary (West Poland)
  [Główne cechy plioceńskiej flory owocowo-nasiennej z Ruszowa koło Żar (zachodnia Polska)].
  Acta Palaeobotanica 1988 28 (1-2): 23-27. <abstract> <PDF>

 • Krupiński K. M., Lindner L. & Turowski W.:
  Geologic-floristic setting of the Mazovian interglacial sedi­ments at Biała Podlaska (E. Poland)
  [Sytuacja geologiczno-florystyczna osadów interglacjału mazowiec­kiego w Białej Podlaskiej (wschodnia Polska)].
  Acta Palaeobotanica 1988 28 (1-2): 29-47. <abstract> <PDF>

 • Litt T.:
  Untersuchungen zur spatglazialen Vegetationsentwicklung bei Dziekanowice (Umgebung Lednogóra, Wielkopolska)
  [Badania późnoglacjalnego rozwoju roślinności koło Dziekanowic (okolice Lednogóry, Wielkopolska)].
  Acta Palaeobotanica 1988 28 (1-2): 49-60. <abstract> <PDF>

 • Bilan W.:
  The epicontinental Triassic Charophytes of Poland
  [Ramienice triasu epikontynentalnego Polski].
  Acta Palaeobotanica 1988 28 (1-2): 63-161. <abstract> <PDF>