INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Acta Palaeobotanica, International Journal of Palaeobotany and Palynology
Volume 29 (1989): pars: 1, 2
Acta Palaeobot. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. 29, 1

 • Zastawniak E.:
  Dr hab. Janina Oszast 1908-1986.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (1): 3-9. <abstract> <PDF>

 • Mamakowa K.:
  Late Middle Polish Glaciation, Eemian and Early Vistulian vegetation at Imbramowice near Wrocław and the pollen stratigraphy of this part of the Pleistocene in Poland
  [Roślinność schyłku zlodo­wacenia środkowopolskiego, interglacjału eemskiego i wczesnego Vistulianu w Imbramowicach koło Wrocławia oraz stratygrafia pyłkowa tej części plejstocenu w Polsce].
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (1): 11-176. <abstract> <PDF>

 • Karczmarz K.:
  Fossil mosses and stoneworts at Imbramowice near Wrocław
  [Fosylne mchy i ramienice w Imbramowicach koło Wrocławia].
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (1): 179-188. <abstract> <PDF>

 • Środoń A.:
  Hippuris vulgaris L. w czwartorzędzie Polski [Hippuris vulgaris L. in the Quaternary of Poland] (in Polish, English summary).
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (1): 189-198. <abstract> <PDF>

 • Środoń A.:
  Kopalne ślady Ligustrum vulgare L. w Polsce
  [Fossil traces of Ligustrum vulgare L. in Poland] (in Polish, English summary).
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (1): 199-205. <abstract> <PDF>

 • Wcisło-Luraniec E.:
  Pseudotorellia tenuis sp. nov. (Ginkgoales) from the Jurassic of the Kraków region [Pseudotorellia tenuis sp. nov. (Ginkgoales) z jury okolic Krakowa].
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (1): 207-211. <abstract> <PDF>

 • Ziaja J.:
  Dinoflagellate cysts from Grodziszcze beds (Hauterivian - Lower Barremian?) of Lipnik near Biel­sko, Western Carpathians
  [Cysty bruzdnic z warstw grodziskich (hoteryw-dolny barrem?) z Lipnika koło Bielska w zachodnich Karpatach].
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (1): 213-218. <abstract> <PDF>

 • Marcinkiewicz T.:
  Remarks on agglomerations of megaspores Minerisporites institus Marc. [Uwagi o skupie­niach megaspor Minerisporites institus Mara].
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (1): 221-224. <abstract> <PDF>

 • Konior K.:
  O celowości badań palinologicznych łupków menilitowych w Karpatach [Usefulnees of palyno­logical studies of the Menilite Shales in the Carpathians] (in Polish, English summary).
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (1): 227-229. <abstract> <PDF>

Vol. 29, 2

ENVIRONMENTAL CHANGES RECORDED IN LAKES AND MIRES OF POLAND
DURING THE LAST 13 000 YEARS. PART THREE.
(M. Ralska-Jasiewiczowa ed.)

 • Ralska-Jasiewiczowa M.:
  Introduction.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 5-6. <abstract> <PDF>

 • Ralska-Jasiewiczowa M.:
  The mountains of South Poland.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 7-9. <abstract> <PDF>

 • Obidowicz A.:
  Type Region P-a: Inner West Carpathians - Nowy Targ Basin.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 11-15. <abstract> <PDF>

 • Szczepanek K.:
  Type Region P-c: Low Beskidy Mts.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 17-23. <abstract> <PDF>

 • Harmata K.:
  Type Region P-d: The Jasło-Sanok depression.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 25-29. <abstract> <PDF>

 • Ralska-Jasiewiczowa M.:
  Type Region P-e: The Bieszczady Mts.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 31-35. <abstract> <PDF>

 • Madeyska E.:
  Type Region P-f: Sudetes Mts. - Bystrzyckie Mts.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 37-41. <abstract> <PDF>

 • Ralska-Jasiewiczowa M.:
  The Uplands.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 43-44. <abstract> <PDF>

 • Latałowa M.:
  Type Region P-h: The Silesia-Cracow Upland.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 45-49. <abstract> <PDF>

 • Szczepanek K.:
  Type Region P-j: Świętokrzyskie Mts. (Holy Cross Mts.).
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 51-55. <abstract> <PDF>

 • Ralska-Jasiewiczowa M.:
  The Middle-Polish Lowlands.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 57-58. <abstract> <PDF>

 • Bińka K. & Szeroczyńska K.:
  Type Region P-n: Masovia and Podlasie Lowlands.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 59-63. <abstract> <PDF>

 • Balwierz Z. & Żurek S.:
  Type Region P-n: Masovia and Podlasie Lowlands, NE Part: Podlasie Lowland.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 65-68. <abstract> <PDF>

 • Bałaga K.:
  Type Region P-m: Lublin Polesie.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 69-73. <abstract> <PDF>

 • Ralska-Jasiewiczowa M.:
  The Lake Districts.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 75-76. <abstract> <PDF>

 • Tobolski K. & Okuniewska-Nowaczyk I.:
  Type Region P-r: Poznań-Gniezno-Kujawy Lake District.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 77-80. <abstract> <PDF>

 • Miotk-Szpiganowicz G.:
  Type Region P-s: Bory Tucholskie.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 81-84. <abstract> <PDF>

 • Noryśkiewicz B. & Ralska-Jasiewiczowa M.:
  Type Region P-w: Dobrzyń-Olsztyn Lake District.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 85-93. <abstract> <PDF>

 • Ralska-Jasiewiczowa M.:
  Type Region P-x: Masurian Great Lakes District.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 95-100. <abstract> <PDF>

 • Ralska-Jasiewiczowa M.:
  The South-Baltic Coastal Zone.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 101. <abstract> <PDF>

 • Latałowa M.:
  Type Region P-t: Baltic Coastal Zone.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 103-108. <abstract> <PDF>

 • Latałowa M. & Tobolska K.:
  Type Region P-u: Baltic shore.
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 109-114. <abstract> <PDF>

 • Latałowa M.:
  Type Region P-u: Baltic shore, W part Wolin Island
  .
  Acta Palaeobotanica 1989 29 (2): 115-120. <abstract> <PDF>