INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Acta Palaeobotanica, International Journal of Palaeobotany and Palynology
Volume 8 (1967): pars: 1, 2, 3
Acta Palaeobot. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. 8, 1

 • Oszast J.:
  Mioceńska roślinność złoża siarkowego w Piasecznie koło Tarnobrzega [The Miocene vegetation of a sulphur bed at Piaseczno near Tarnobrzeg (Southern Poland)] (in Polish, English summary):
  Acta Palaeobotanica 1967 8 (1): 3-29. <abstract> <PDF>

 • Truchanowiczówna J.:
  Nasiona rodzaju Menyanthes z polskiego miocenu
  [Seeds of genus Menyanthes from the Polish Miocene] (in Polish, English summary):
  Acta Palaeobotanica 1967 8 (1): 31-51. <abstract> <PDF>

Vol. 8, 2

 • Środoń A.:
  Świerk pospolity w czwartorzędzie Polski
  [The commmon spruce in Quaternary of Poland] (in Polish, English summary):

  Acta Palaeobotanica 1967 8 (2): 3-59. <abstract> <PDF>
Vol. 8, 2
 • Łańcucka-Środoniowa M.:
  Two New Genera: Hemiptelea Planch. and Weigela Thunb. in the Younger Tertiary of Poland [Dwa nowe rodzaje: Hemiptelea Planch. i Weigela Thunb. w młodszym trzeciorzędzie Polski].

  Acta Palaeobotanica 1967 8 (3): 3-19. <abstract> <PDF>