W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences

ATLAS
of the Geographical Distribution of Fungi in Poland

Fascicle 1

Edited by: 

Władysław Wojewoda

Kraków - 2000

ISBN 83-85444-76-X

CONTENTS

Note from editor - W. Wojewoda,  5

ASTERODON FERRUGINOSUS Pat. - W. Wojewoda,  9

BONDARZEWIA MESENTERICA (Schaeff.) Kreisel - W. Wojewoda,  13

CYPHELLOSTEREUM LAEVE (Fr.: Fr.) Reid - A. Miśkiewicz,  21

EOCRONARTIUM MUSCICOLA (Pers.: Fr.) Fitzp. - W. Wojewoda,  25

GANODERMA RESINACEUM Boud. - M. Piątek,  29

INONOTUS HISPIDUS (Bull.: Fr.) Karst. - M. Piątek,  35

PENIOPHORA LILACEA Bourd. & Galz. - W. Wojewoda,  41

POROSTEREUM SPADICEUM (Pers.: Fr.) Hjortst. & Ryv. - W. Wojewoda,  45

STYPELLA GRILLETII (Boud.) P. Roberts - W. Wojewoda,  51

XYLOBOLUS FRUSTULATUS (Pers.: Fr.) Boid. - W. Wojewoda,  55


zamknij okienko / close this window !