W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences

ATLAS
of the Geographical Distribution of Fungi in Poland

Fascicle 2

Edited by: 

Władysław Wojewoda

Kraków - 2002

ISBN 83-85444-98-X

CONTENTS

Note from editor - W. Wojewoda,  5

AMYLOCORTICIUM CEBENNENSE (Bourdot) Pouzar - W. Wojewoda,  7

AMYLOCORTICIUM SUBINCARNATUM (Peck) Pouzar - W. Wojewoda,  11

AMYLOCORTICIUM SUBSULPHUREUM (P. Karst.) Pouzar - W. Wojewoda, 15

ANTRODIA MALICOLA (Berk. & M. A. Curtis) Donk - M. Piątek,  19

BOVISTA PALUDOSA Lév. - W. Wojewoda,  23

CLAVARIADELPHUS TRUNCATUS (Quél.) Donk - W. Wojewoda,  27

CLAVULICIUM MACOUNII (Burt) J. Erikss. & Boidin ex Parmasto - W. Wojewoda,  31

CONOHYPHA ALBOCREMEA (Hohn. & Litsch.) Jülich - W. Wojewoda,  35

DAEDALEOPSIS TRICOLOR (Bull.: Fr.) Bondartsev & Singer - W. Wojewoda,  39

DIPLOMITOPORUS LINDBLADII (Berk.) Gilb. & Ryvarden - M. Piątek,  45

EICHLERIELLA DEGLUBENS (Berk. & Broome) D. A. Reid - A. Ronikier,  51

FOMITIPORIA HIPPOPHAEICOLA (H. Jahn) Fiasson & Niemelä - W. Wojewoda,  55

FOMITOPSIS OFFICINALIS (Vill.: Fr.) Bondartsev & Singer - A. Chlebicki & J. Lubczyński,  61

HYMENOCHAETE CRUENTA (Pers.: Fr.) Donk - W. Wojewoda, H. Komorowska & M. Piątek,  69

IRPICODON PENDULUS (Alb. & Schwein.: Fr.) Pouzar - W. Wojewoda,  77

PUNCTULARIA STRIGOSOZONATA (Schwein.) P. H. B. Talbot - W. Wojewoda,  81

PYCNOPORELLUS ALBOLUTEUS (Ellis & Everh.) Kotl. & Pouzar - M. Piątek,  85

PYCNOPORELLUS FULGENS (Fr.) Donk - M. Piątek,  89

RHODOTUS PALMATUS (Bull.: Fr.) R. Maire - A. Bujakiewicz,  95

SCOTOMYCES SUBVIOLACEUS (Peck) Jülich - W. Wojewoda,  99

SISTOTREMA CONFLUENS Pers.: Fr. - M. Piątek,  103

SUILLUS PLORANS (Rolland) Kuntze - A. Ronikier & M. Ronikier,  107

SYZYGOSPORA PALLIDA (Hauerslev) Ginns - W. Wojewoda,  111

THANATEPHORUS STERIGMATICUS (Bourdot) P. H. B. Talbot - W. Wojewoda,  115

TRICHAPTUM BIFORME (Fr.) Ryvarden - W. Wojewoda, Z. Heinrich & H. Komorowska,  119

TUBULICRINIS BOREALIS J. Erikss. - W. Wojewoda,  127


zamknij okienko / close this window !