W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences

ATLAS
of the Geographical Distribution of Fungi in Poland

Fascicle 3

Edited by: 

Władysław Wojewoda

Kraków - 2005

ISBN 83-89648-27-X

CONTENTS

AMYLOCYSTIS LAPPONICA (Romell) Singer - M. Piątek,  5

ANTRODIA ALBOBRUNNEA (Romell) Ryvarden - M. Piątek,  9

BISCOGNIAUXIA REPANDA (Fr.: Fr.) Kuntze - A. Chlebicki,  13

BOTRYOBASIDIUM LAEVE (J. Erikss.) Parmasto - W. Wojewoda,  17

CLAVARIA ZOLUNGERI Lev. - W. Wojewoda & D. Karasiński,  23

CONIOPHORA OLIVACEA (Pers.: Fr.) P. Karst. - W. Wojewoda,  27

ENTOLOMA BLOXAMII (Berk. & Broome) Sacc. - A. Ronikier,  31

HAPALOPILUS CROCEUS (Pers.: Fr.) Bondartsev & Singer - M. Piątek & M. Wołkowycki,  35

HELICOBASIDIUM PURPUREUM  Pat. - W. Wojewoda,  39

HERICIUM ERINACEUM (Bull.) Pers. - M. Piątek,  43

HYGROCYBE CALYPTRIFORMIS (Berk. & Broome) Fayod - A. Ronikier,  47

INOCYBE CALOSPORA Quel. - A. Ronikier,  51

LEUCOGYROPHANA OLIVASCENS (Berk. & M. A. Curtis) Ginns & Weres - W. Wojewoda,  55

LYCOPERDON MAMMIFORME Pers.: Pers. - W. Wojewoda,  59

MYCENELLA BRYOPHILA (Vogl.) Singer - H. Komorowska,  65

MYCENELLA MARGARITISPORA (J. E. Lange) Singer - H. Komorowska,  69

MYCENELLA RUBROPUNCTATA Boekhout - H. Komorowska,  73

MYCENELLA SALICINA (Vel.) Singer - H. Komorowska,  77

OLIGOPORUS OBDUCTUS (Berk.) Gilb. & Ryvarden - W. Wojewoda,  81

ONYGENA EQUINA (Willdenow) Pers.: Fr. - W. Wojewoda,  85

PHYLLOPORUS RHODOXANTHUS (Schwein.) Bres. - A. Ronikier,  89

SARCOSOMA GLOBOSUM (Schmidel: Fr.) Casp. - A. Ronikier,  95

SARCOSPHAERA CORONARIA (Jacq.) Boud. - A. Ronikier,  99

SKELETOCUTIS ODORA (Sacc.) Ginns - M. Piątek,  103

SUILLUS SIBIRICUS (Singer) Singer ssp. HELVETICUS Singer - A. Ronikier,  107

TRICHOLOMA COLOSSUS (Fr.) Quel. - A. Ronikier,  111

VELUTICEPS AMBIGUA (Peck) Hjortstam & Telleria - W. Wojewoda,  115

XERULA MELANOTRICHA Dorfelt - A. Ronikier,  119

XERULA PUDENS (Pers.) Singer - A. Ronikier,  123

XERULA RADICATA (Relhan: Fr.) Dörfelt - A. Ronikier,  129

List of published issues of Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland - 147

List of fungi published in Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland - 147


zamknij okienko / close this window !