W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences

ATLAS
of the Geographical Distribution of Lichens in Poland
Atlas rozmieszczenia geograficznego porostów w Polsce

Edited by

Stanisław Cieśliński & Wiesław Fałtynowicz

Part 1 (Zeszyt 1)

elaborated by

Urszula Bielczyk, Stanisław Cieśliński & Wiesław Fałtynowicz

Kraków - 1993

ISBN 83-85444-24-6

CONTENTS - SPIS TREŚCI

Editorial - Od Redakcji - S. Cieśliński & W. Fałtynowicz,  7

BRYOPHAGUS GLOEOCAPSA Nitschke ex Arnold - U. Bielczyk,  9

BUELLIA AETHALEA (Ach.) Th. Fr. - W. Fałtynowicz,  17

GYALECTA FOVEOLARIS (Ach.) Schaerer - U. Bielczyk,  23

GYALECTA GEOICA (Mont.) Anzi - U. Bielczyk,  29

HYPOCENOMYCE ANTHRACOPHILA (Nyl.) P. James & G. Schneider - S. Cieśliński,  35

PARMELIA SUBMONTANA Nadv. ex Hale - W. Fałtynowicz,  41

PETRACTIS CLAUSA (Hoffm.) Krempelh. - U. Bielczyk,  47

PETRACTIS HYPOLEUCA (Ach.) Vezda - U. Bielczyk,  53

PYRRHOSPORA QUERNEA (Dickson) Koerber - W. Fałtynowicz,  59

STEINIA GEOPHANA (Nyl.) B. Stein - W. Fałtynowicz,  65


zamknij okienko / close this window !