W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences

ATLAS
of the Geographical Distribution of Lichens in Poland
Atlas rozmieszczenia geograficznego porostów w Polsce

Edited by

Stanisław Cieśliński & Wiesław Fałtynowicz

Part 2 (Zeszyt 2)

Kraków - 1999

ISBN 83-85444-71-8
CONTENTS - SPIS TREŚCI

AGONIMIA TRISTICULA (Nyl.) Zahlbr. - M. Olech & J. Kiszka,  7

COLLEMA FLACCIDUM (Ach.) Ach. - W. Fałtynowicz,  13

GYALECTA JENENSIS (Batsch) Zahlbr. - U. Bielczyk,  19

LASALLIA PUSTULATA (L.) Merat - W. Fałtynowicz & E. Bylińska,  29

LEUCOCARPIA BIATORELLA (Arnold) Vezda - M. Olech,  35

NORMANDINA PULCHELLA (Borrer) Nyl. - W. Fałtynowicz,  39

PHAEOPHYSCIA KAlRAMOl (Vain.) Moberg - M. Olech,  47

PTYCHOGRAPHA FLEXELLA (Ach.) Coppins - J. Miądlikowska,  51

USNEA CAPILLARIS Mot. - J. Bystrek & H. Wójciak,  57

USNEA CARPINEA Bystr. - H. Wójciak,  61


zamknij okienko / close this window !