W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences

ATLAS
of the Geographical Distribution of Lichens in Poland
Atlas rozmieszczenia geograficznego porostów w Polsce

Edited by

Urszula Bielczyk, Stanisław Cieśliński & Wiesław Fałtynowicz

Part 3 (Zeszyt 3)

Kraków - 2002

ISBN 83-85444-93-9
CONTENTS - SPIS TREŚCI

ACAROSPORA GLAUCOCARPA (Ach.) Koerb. - G. Leśniański,  7

ACAROSPORA MACROSPORA (Hepp) A. Massal. ex Bagl. - U. Bielczyk,  15

ANEMA DECIPIENS (A. Massal.) Forssell - G, Leśniański,  21

CALOPLACA HERBIDELLA (Hue) H. Magn. - P. Czarnota,  25

CATILLARIA LENTICULARIS (Ach.) Th. Fr. - G. Leśniański,  29

CYPHELIUM INQUINANS (Sin.) Trevis. - W. Fałtynowicz,  35

DIPLOSCHISTES GYPSACEUS (Ach.) Zahlbr. - U. Bielczyk,  39

FUSCOPANNARIA LEUCOPHAEA (Vahl) P. M. Jørg. - P. Czarnota,  47

MICAREA MELAENA (Nyl.) Hedl. - P. Czarnota,  51

NEPHROMA EXPALLIDVM (Nyl.) Nyl. - M. Olech,  59

PANNARIA PEZIZOIDES (Weber) Trevis. - P. Czarnota,  63

PECCANIA CORALLOIDES (A. Massal.) A. Massal. - U. Bielczyk,  69

PSOROTICHIA SCHAERERI (A. Massal.) Arnold - G. Leśniański,  73

RINODINA BISCHOFFII (Hepp) A. Massal. - U. Bielczyk,  77

RINODINA IMMERSA (Koerb.) Arnold - G. Leśniański,  85

SOLORINA SACCATA (L.) Ach. - U. Bielczyk & H. Wójciak,  89

UMBILICARIA HIRSUTA (Sw. ex Westr.) Hoffm. - L. Śliwa & B. Krzewicka,  95

UMBILICARIA HYPERBOREA (Ach.) Hoffm. - B. Krzewicka,  101

UMBILICARIA NYLANDERIANA (Zahlbr.) H. Magn. - B. Krzewicka,  107

UMBILICARIA VELLEA (L.) Hoffm. - B. Krzewicka & P. Osyczka,  111


zamknij okienko / close this window !