W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences

ATLAS
of the Geographical Distribution of Lichens in Poland
Atlas rozmieszczenia geograficznego porostów w Polsce

Edited by

Urszula Bielczyk, Stanisław Cieśliński & Wiesław Fałtynowicz

Part 4 (Zeszyt 4)

Kraków - 2004

ISBN 83-89648-20-2
CONTENTS - SPIS TREŚCI

ARTHOMA BYSSACEA (Weigel) Almq. - B. Krzewicka & P. Czarnota,  7

CALOPLACA AUREA (Schaer.) Zahlbr. - K. Palka,  13

CALOPLACA LOBULATA (Florke) Hellb. - S. Cieśliński,  17

CLADONIA AMAUROCRAEA (Florke) Schaer. - P Osyczka,  23

CLADONIA MACROCERAS (Delise) Hav. - P. Osyczka,  29

LECANORA PRUINOSA Chaub. - L. Śliwa,  35

LECANORA REUTERI Schaer. - L. Śliwa,  41

LEPRARIA INCANA (L.) Ach. - M. Kukwa,  45

OPEGRAPHA GYROCARPA Flot. - P. Czarnota,  59

PLACYNTHIUM GAROVAGLII (A. Massal.) Malme - G. Leśniański,  65

PLACYNTHIUM NIGRUM (Huds.) Gray - G. Leśniański,  69

PLACYNTHIUM SUBRADIATUM (Nyl.) Arnold - G. Leśniański,  81

PLACYNTHIUM TREMNIACUM (A. Massal.) Jatta - G. Leśniański,  85

SCHISMATOMMA PERICLEUM (Ach.) Branth & Rostrup - P. Czarnota & B. Krzewicka,  89

SOLORINA BISPORA Nyl. - A. Flakus,  95

THAMNOLIA VERMICULARIS (Sw.) Schaer. - U. Bielczyk,  101

VEZDAEA AESTIVALIS (Ohlert) Tscherm.-Woess & Poelt - P. Czarnota & J. Kiszka,  107


zamknij okienko / close this window !