W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences & Adam Mickiewicz University

ATLAS
of the Geographical Distribution of Spore Plants in Poland
Series V
Mosses (Musci)
Part 5

Editors: Ryszard Ochyra & Piotr Szmajda

ATLAS
rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce
Seria V. Mchy (Musci). Zeszyt 5

Kraków - Poznań 1990

ISBN 83-232-0330-X


CONTENTS - SPIS TREŚCI

Acknowledgements - Podziękowania.......................................5

M. 223. Geheebia gigantea (FUNCK) BOUL.............................7

M. 264. Drypiodon patens (Hedw.) BRID.................................11

M. 265. Racomitrium aciculare (HEDW.) BRID........................15

M. 266. Racomitrium aquaticum (BRID. ex SCHRAD.) Brjd......19

M. 267. Racomitrium fasciculare (HEDW.) Brid......................23

M. 271. Racomitrium lanuginosum (HEDW.) Brjd....................29

M. 457. Myurella julacea (SCHWAEGR.) B.,S. & G.................35

M. 458. Myurella tenerrima (BRID.) LlNDB..............................39

M. 598. Plagiothecium undulatum (HEDW.) B., S. & G...........41

M. 640. Diphyscium foliosum (HEDW.) MOHR.......................47


zamknij okienko / close this window !