W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences & Adam Mickiewicz University

ATLAS
of the Geographical Distribution of Spore Plants in Poland
Series V
Mosses (Musci)
Part 6

Editors: Ryszard Ochyra & Piotr Szmajda

ATLAS
rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce
Seria V. Mchy (Musci). Zeszyt 6

Kraków - Poznań 1990

ISBN 83-232-0393-8


CONTENTS - SPIS TREŚCI

Acknowledgements - Podziękowania..................................................5

M.22 Sphagnum lindbergii SCHIMP.
            H. BEDNAREK-OCHYRA, R. OCHYRA, P. SZMAJDA............7

M. 241 Hydrogrimmia mollis (BRUCH & SCHIMP.) LOESKE.
            H. BEDNAREK-OCHYRA, R. OCHYRA, P. SZMAJDA...........11

M. 268 Racomitrium heterostichum (HEDW.) Brid.
            H. BEDNAREK-OCHYRA, R. OCHYRA, P. SZMAJDA...........15

M. 269 Racomitrium affine (WEB. & Mohr) Lindb.
            H. BEDNAREK-OCHYRA, R. OCHYRA, P. SZMAJDA...........21

M. 270 Racomitrium microcarpon (Hedw.) Brid.
            H. BEDNAREK-OCHYRA, R. OCHYRA, P. SZMAJDA...........25

M. 471 Heterocladium heteropterum (Hedw.) SCHIMP.
            H. BEDNAREK-OCHYRA, R. OCHYRA, P. SZMAJDA...........31

M. 472 Heterocladium dimorphum (Brid.) Schimp.
            H. BEDNAREK-OCHYRA, R. OCHYRA, P. SZMAJDA...........35

M. 664 Racomitrium obtusum (Brid.) Brid.
            H. BEDNAREK-OCHYRA, R. OCHYRA P-SZMAJDA.............39

M. 665 Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp.
            H. BEDNAREK-OCHYRA, R-OCHYRA P-SZMAJDA..............41

M. 666a Racomitrium macounii KlNDB. ssp. macounii
            H. BEDNAREK-OCHYRA R. OCHYRA, P. SZMAJDA.............47

M. 666b Racomitrium macounii KlNDB. ssp. alpinum (Lawt.) Frisv.
            H. BEDNAREK-OCHYRA, R. OCHYRA P- SZMAJDA............49


zamknij okienko / close this window !