W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences & Adam Mickiewicz University

ATLAS
of the Geographical Distribution of Spore Plants in Poland
Series V
Mosses (Musci)
Part 7

Editors: Ryszard Ochyra & Piotr Szmajda

ATLAS
rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce
Seria V. Mchy (Musci). Zeszyt 7

Kraków - Poznań 1991

ISBN 83-232-0432-2


CONTENTS - SPIS TREŚCI

Acknowledgements - Podziękowania..................................................5

M. 288. Tayloria serrata (HEDW.) BRUCH & SCHIMP.
            P. SZMAJDA, H. BEDNAREK-OCHYRA, & R. OCHYRA..........7

M. 289. Tayloria acuminala HORNSCH.
            P. SZMAJDA, H. BEDNAREK-OCHYRA, & R. OCHYRA........13

M. 290. Tayloria splachnoides (SCHWAEGR.) HOOK
            P. SZMAJDA, H. BEDNAREK-OCHYRA, & R. OCHYRA........17 

M. 291. Tayloria froelichiana (HEDW.) MITT. ex BROTH.
            P. SZMAJDA, H. BEDNAREK-OCHYRA, & R. OCHYRA........21 

M. 292. Tayloria lingulata (DlCKS.) LlNDB.
            P. SZMAJDA, H. BEDNAREK-OCHYRA, & R. OCHYRA........25 

M. 293. Tetraplodon angustatus (HEDW.) BRUCH & SCHIMP.
            P. SZMAJDA, H. BEDNAREK-OCHYRA, & R. OCHYRA........29 

M. 294. Tetraplodon mnioides (HEDW.) BRUCH & SCHIMP.
            P. SZMAJDA, H. BEDNAREK-OCHYRA, & R. OCHYRA........33

M. 295. Splachnum anipullaceum HEDW.
            P. SZMAJDA, H. BEDNAREK-OCHYRA, & R. OCHYRA........37

M. 296. Splachnum sphaericum HEDW.
            P. SZMAJDA, H. BEDNAREK-OCHYRA, & R. OCHYRA........43

M. 639. Buxbaumia viridis (DC.) MOUG. & NESTL.
            P. SZMAJDA, H. BEDNAREK-OCHYRA, & R. OCHYRA........47


zamknij okienko / close this window !