W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences & Adam Mickiewicz University

ATLAS
of the Geographical Distribution of Mosses in Poland
Series V

Editors: R. Ochyra & P. Szmajda

Part 8
elaborated by
Ryszard Ochyra, Piotr Szmajda & Halina Bednarek-Ochyra

ATLAS
rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce
Seria V. Mchy (Musci)
Zeszyt 8 opracowali Ryszard Ochyra, Piotr Szmajda & Halina Bednarek-Ochyra

Kraków - Poznań 1992

ISBN 83-232-0393-8


CONTENTS - SPIS TREŚCI

Editorial - Od Redakcji
            R. OCHYRA & P. SZMAJDA
..................................................5

List of mosses to be published in ATMOS - Lista mchów, których zasięgi będą publikowane w ATMOS
            R. OCHYRA, P. SZMAJDA & H. BEDNAREK-OCHYRA...........9

M. 385. Amblyodon dealbatus (HEDW.) BRUCH & SCHIMP.
            R. OCHYRA, P. SZMAJDA & H. BEDNAREK-OCHYRA..........15

M. 390. Catoscopium nigritum (HEDW.) BRID.
            R. OCHYRA, P. SZMAJDA & H. BEDNAREK-OCHYRA...........21

M. 393. Bartramia ithyphylla BRID.
            R. OCHYRA, P. SZMAJDA & H. BEDNAREK-OCHYRA...........25

M. 395. Bartramia halleriana HEDW.
            R. OCHYRA, P. SZMAJDA & H. BEDNAREK-OCHYRA...........35

M. 396. Bartramia pomiformis HEDW.
            R. OCHYRA, P. SZMAJDA & H. BEDNAREK-OCHYRA...........41

M. 600. Herzogiella striatella (BRID.) IwATS.
            R. OCHYRA, P. SZMAJDA & H. BEDNAREK-OCHYRA...........51

M. 634. Loeskeobryum brevirostre (BRID.) FLEISCH.
            R. OCHYRA, P. SZMAJDA & H. BEDNAREK-OCHYRA...........55

M. 635. Hylocomiastrum pyrenaicum (SPRUCE) FLEISCH.
            R. OCHYRA, P. SZMAJDA & H. BEDNAREK-OCHYRA...........61

M. 636. Hylocomiastrum umbratum (HEDW.) FLEISCH.
            R. OCHYRA, P. SZMAJDA & H. BEDNAREK-OCHYRA...........67

M. 669. Ulota phyllantha BRID.
            R. OCHYRA, P. SZMAJDA & H. BEDNAREK-OCHYRA...........73


zamknij okienko / close this window !