W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences & Adam Mickiewicz University

ATLAS
of the Geographical Distribution of Mosses in Poland
Series V

Editors: R. Ochyra & P. Szmajda

Part 9
elaborated by
Ryszard Ochyra, Piotr Szmajda & Halina Bednarek-Ochyra

ATLAS
rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce
Seria V. Mchy (Musci)
Zeszyt 8 opracowali Halina Bednarek-Ochyra, Ryszard Ochyra & Piotr Szmajda

Kraków - Poznań 1994

ISBN 83-232-0393-8


CONTENTS - SPIS TREŚCI

Editorial - Od Redakcji
            R. OCHYRA & P. SZMAJDA
..................................................5

M. 404 Timmia megapolitana HEDW.
            H. BEDNAREK-OCHYRA, R. OCHYRA & P. SZMAJDA...........7

M. 405 Timmia norvegica ZETT.
            H. BEDNAREK-OCHYRA, R. OCHYRA & P. SZMAJDA..........11

M. 406 Timmia bavarica HESSL.
            H. BEDNAREK-OCHYRA, R. OCHYRA & P. SZMAJDA..........15

M. 407 Timmia austriaca HEDW.
            H. BEDNAREK-OCHYRA, R. OCHYRA & P. SZMAJDA..........21

M. 455 Thamnobryum alopecurum (HEDW.) GANG.
            H. BEDNAREK-OCHYRA, R. OCHYRA & P. SZMAJDA..........27

M. 460 Anacamptodon splachnoides (BRID.) BRID.
            H. BEDNAREK-OCHYRA, R. OCHYRA & P. SZMAJDA..........37

M. 538 Isothecium myosuroides BRID.
            H. BEDNAREK-OCHYRA, R. OCHYRA & P. SZMAJDA..........41

M. 604 Taxiphyllum densifolium (LINDB. in BROTH.) REIM.
            H. BEDNAREK-OCHYRA, R. OCHYRA & P. SZMAJDA..........49

M. 605 Taxiphyllum wissgrillii (GAROV.) WiJK & MARG.
            H. BEDNAREK-OCHYRA, R. OCHYRA & P. SZMAJDA..........53

M. 632 Rhytidiadelphus loreus (HEDW.) WARNST.
            H. BEDNAREK-OCHYRA, R. OCHYRA & P. SZMAJDA..........61


zamknij okienko / close this window !