Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences

Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist.

Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski.

series: BIODIVERSITY OF POLAND, Vol. 1

Main Authors: Zbigniew MIREK, Halina PIĘKOŚ-MIRKOWA Adam ZAJĄC, Maria ZAJĄC

Authors of taxonomic group accounts: Leszek BERNACKI (Orchidaceae), Elżbieta CIEŚLAK (Caltha), Zygmunt GŁOWACKI (Taraxacum) Marek LEDA (most of dendroflora), Józef MITKA (Aconitum, Delphinium), Agnieszka PAŚNIK (Chenopodium), Krzysztof ROSTAŃSKI (Oenothera), Zbigniew SZELĄG (Hieracium Koeleria, Potentilla, Sesleria), Jan J. WÓJCICKI (Cardamine), Joanna ZALEWSKA-GAŁOSZ (Potamogeton) Jerzy ZIELIŃSKI (Crataegus, Rosa, Rubus, Salix), Waldemar ŻUKOWSKI (Cyperaceae)

Copyright © W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 2002, 442 p.; ISBN 83-85444-83-1

Published with the financial support by grant ofthe State Committee for Scientific Research (KBN, grant no. 6 P04G 06418)

zakup: przejdź do Księgarni IB PAN

CONTENTS

Foreword to the Series  -  9
Introduction  -  11
General remarks  -  11
Taxonomic issues  -  12
Latin nomenclature  -  12
Polish nomenclature  -  13
Critical remarks  -  14
Typefaces and symbols used in the list  -  19
List of species  -  21
Notes  -  189
Outline of systematic classification  -  265
Index of plant genera with reference to families  -  279
Index of Polish plant names (with reference to Latin names)  -  293
Index of authors' names  -  401
References  -  431

"Biodiversity has become one of the key notions of the contemporary world, a measure of sustainable development, and a paradigm of modern nature protection and environmental management. (...) The book, that you are holding in your hands, is a part of the series entitled Biodiversity of Poland, assembling and presenting, for the first time in our history, the country's species richness of plants, as well as fungi and other organisms traditionally included within the plant kingdom. It is also a sort of biodiversity 'opening balance' at the threshold of the third millenium."

[from the foreword to the series]

"Różnorodność biologiczna stała się jednym z pojęć-kluczy wspołczesnego świata, miernikiem rozwoju zrównoważonego oraz paradygmatem nowoczesnej ochrony przyrody i środowiska. (...) Docierająca do rąk Państwa seria "Biodiversity of Poland" - Róznorodność biologiczna Polski - zbiera i ukazuje, po raz pierwszy w naszej historii, krajowe bogactwo gatunkowe wszystkich grup roślin oraz grzybów i innych organizmów zaliczanych tradycyjnie do świata roślin. Jest to także swego rodzaju przyrodniczy 'bilans otwarcia' u progu trzeciego tysiaclecia."

[z przedmowy do serii]


zamknij okienko / close this window !