Wydawnictwa IB PAN
FLORY

Flora Polska

Rośliny Naczyniowe Polski i Ziem Ościennych

W latach 1919-1995 opublikowano 15 tomów flory roślin naczyniowych rodzimych oraz zadomowionych na terenie Polski, jak też przyległych terenach Litwy, Białorusi i zachodniej Ukrainy. Wydawcą pierwszych 6 tomów była Plolska Akademia Umiejętności, wydawcą pozostałych był IB PAN, przy czym większość wydano w kooperacji z Państwowym Wydawnictwem Naukowym. Do 1980 roku (XIV tom) wydawana jako Flora polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych. Tytuł pozostałych tomów obu serii: Flora Polski. Rośliny naczyniowe. Tom 15 (ostatni) zawiera skróconą historię serii i indeks opublikowanych w niej gatunków. W latach 1985-92 wydano 3 końcowe tomy nowej, 5-tomowej serii.
Format obu serii - 17 x 24 cm.


tom seria rok wyd. Wydawca opis
I 1 1919 Akademia Umiejętności otwórz
II 1 1921 Akademia Umiejętności otwórz
III 1 1927 Polska Akademia Umiejętności otwórz
IV 1 1930 Polska Akademia Umiejętności otwórz
V 1 1935 Polska Akademia Umiejętności otwórz
VI 1 1947 Polska Akademia Umiejętności otwórz
VII 1 1955 Instytut Botaniki PAN / PWN otwórz
VIII 1 1959 Instytut Botaniki PAN / PWN otwórz
IX 1 1960 Instytut Botaniki PAN / PWN otwórz
X 1 1963 Instytut Botaniki PAN / PWN otwórz
XI 1 1967 Instytut Botaniki PAN / PWN otwórz
XII 1 1971 Instytut Botaniki PAN / PWN otwórz
XIII 1 1972 Instytut Botaniki PAN / PWN otwórz
XIV 1 1980 Instytut Botaniki PAN / PWN otwórz
XV 1 1995 Instytut Botaniki PAN otwórz
III 2 1992 Instytut Botaniki PAN otwórz
IV 2 1985 Instytut Botaniki PAN / PWN otwórz
V 2 1987 Instytut Botaniki PAN / PWN otwórz