INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume XII (2005): pars: 1, 2
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. XII, 1

 • Romana CZAPIK:
  Problemy współczesnej polskiej terminologii botanicznej. [Problems of contemporary Polish botanical terminology].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 3-12. <abstract> <pdf>

 • Sylwia JURZYK:
  Zmienność fenotypowa płci Myrica gale (Myricaceae) w wybranych populacjach wschodnich rejonów jej zasięgu. [Phenotypic sex variability of Myrica gale (Myricaceae) in selected populations in eastern regions of its range].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 13-21. <abstract> <pdf>

 • Beata BOSIACKA:
  Rozmieszczenie i zagrożenie wybranych gatunków diagnostycznych w nadmorskich borach bażynowych na zachodnim odcinku polskiego wybrzeża Bałtyku. [Distribution and threats posed to selected diagnostic species in the coastal crowberry pine-forest in the western part of Polish Baltic coast].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 23-44. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka MICHALEWSKA & Marcin NOBIS:
  Ekspansja Eragrostis albensis (Poaceae) na antropogenicznych siedliskach w południowo-wschodniej Polsce. [Expansion of Eragrostis albensis (Poaceae) on anthropogenic sites in the south-eastern Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 45-55. <abstract> <pdf>

 • Helena WIĘCŁAW & Marian CIACIURA:
  Gatunki górskie we florze roślin naczyniowych Ińskiego Parku Krajobrazowego (Pojezierze Ińskie). [The mountain species in the vascular flora in the Iński Landscape Park (Ińsko Lake District)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 57-66. <abstract> <pdf>

 • Ewa JABŁOŃSKA:
  Flora roślin naczyniowych i mszaków torfowiska nad jeziorem Gajlik na Pojezierzu Sejneńskim. [Vascular plants and bryophytes of the peatland beside Gajlik Lake (Sejny Lake District, North-Eastern Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 67-81. <abstract> <pdf>

 • Marek BLICHARSKI & Paweł PAWLIKOWSKI:
  Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych poligonu wojskowego w lasach rembertowsko-okuniewskich pod Warszawą. [Rare and interesting vascular plant species of the military testing ground in the Rembertów-Okuniew forest near Warsaw].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 83-96. <abstract> <pdf>

 • Bożena KOWALCZYK:
  Chronione gatunki roślin naczyniowych północnej części Kotliny Raciborskiej i okolic. [Protected species of vascular plants in north part of the Kotlina Raciborska and environs].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 97-111. <abstract> <pdf>

 • Mariusz PEŁECHATY & Andrzej PUKACZ:
  Nowe stanowiska Nymphaea candida (Nymphaeaceae) na obszarze Pojezierza Łagowskiego. [New localities of Nyphaea candida (Nymphaeaceae) on the area of Łagów Lakeland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 113-117. <abstract> <pdf>

 • Mariusz PEŁECHATY & Andrzej PUKACZ:
  Stanowisko Lychnothamnus barbatus (Charophyceae) w Jeziorze Łagowskim. [A locality of Lychnothamnus barbatus (Characeae) in Lake Łagowskie].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 119-122. <abstract> <pdf>

 • Krzysztof SPAŁEK:
  Rzadkie i ginące zbiorowiska roślinne z klas Lemnetea minoris i Potametea na Równinie Opolskiej. [Rare and endangered plant communities of the Lemnetea minoris and Potametea classes of the Opole Plain].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 123-133. <abstract> <pdf>

 • Adam KULA:
  Struktura kariotypu Phleum hirsutum (Poaceae). [Karyotype structure of Phleum hirsutum (Poaceae)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 135-142. <abstract> <pdf>

 • Anetta WIECZOREK:
  Biota porostów Szczecińskiego Parku Krajobrazowego. [Lichen flora of the Szczecin Landscape Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 143-156. <abstract> <pdf>

 • Piotr OSYCZKA & Michał WĘGRZYN:
  Arktyczno-alpejski gatunek porostu Cladonia amaurocraea w Tatrach. [An arctic-alpine lichen species Cladonia amaurocraea in the Tatra Mts].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 157-163. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]

 • Agnieszka MICHALEWSKA:
  Nowe stanowisko Lythrum hyssopifolia (Lythraceae) we wschodniej części Kotliny Sandomierskiej. [The new localities of Lythrum hyssopifolia (Lythraceae) in the eastern part of the Sandomierz Basin].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 165-168. <abstract> <pdf>

 • Paweł PAWLIKOWSKI:
  Nowe stanowisko Lathyrus pisiformis (Fabaceae) na Pojezierzu Litewskim. [A new station of Lathyrus pisiformis (Fabaceae) in the Lithuanian Lake District].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 168-171. <abstract> <pdf>

 • Marcin ZYCH & Hanna WERBLAN-JAKUBIEC:
  Nowe stanowisko Betula humilis (Betulaceae) na północno-wschodnim Mazowszu. [A new locality of Betula humilis (Betulaceae) in NE Mazovia (NE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 171-173. <abstract> <pdf>

 • Marcin NOBIS:
  Nowe stanowiska Chaerophyllum aureum (Apiaceae) w środkowej Polsce. [New localities for Chaerophyllum aureum (Apiaceae) in central Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 173-176. <abstract> <pdf>

 • Marcin WOCH:
  Rozprzestrzenianie się nowego kenofita Typha laxmannii (Typhaceae) na Wyżynie Śląskiej. [Spreading of Typha laxmannii (Typhaceae) in the Silesian Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 176-179. <abstract> <pdf>

 • Marek KUCHARCZYK:
  Lolium remotum (Poaceae) – nowe stanowisko starego chwastu. [Lolium remotum (Poaceae) – new localities of an old weed species].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 179-180. <abstract> <pdf>

 • Renata PIWOWARCZYK & Marcin NOBIS:
  Stanowisko Carex pediformis (Cyperaceae) w Podgrodziu koło Ćmielowa (Przedgórze Iłżeckie). [A locality of Carex pediformis (Cyperaceae) in Podegrodzie near Ćmielów (Iłża Foothill)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 181-183. <abstract> <pdf>

 • Bożena KOWALCZYK:
  Nowe stanowisko Botrychium lunaria i Ophioglossum vulgatum (Ophioglossaceae). [A new station of the species Botrychium lunaria and Ophioglossum vulgatum (Ophioglossaceae)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 184-185. <abstract> <pdf>

 • Monika PODGÓRSKA:
  Nowe stanowiska Diphasiastrum tristachyum i D. zeilleri (Lycopodiaceae) na Wyżynie Małopolskiej. [New localities of Diphasiastrum tristachyum and D. zeilleri (Lycopodiaceae) in the Wyżyna Małopolska Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 185-190.  <abstract> <pdf>

 • Grzegorz VONČINA:
  Przedstawiciele rodzaju Sphagnum (Sphagnaceae) w Pienińskim Parku Narodowym. [The representatives of Sphagnum genus (Sphagnaceae) in the Pieniny National Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 191-194. <abstract> <pdf>

 • Beata JASTRZĘBSKA:
  Porosty cmentarza w Ugoszczy oraz jego okolicy (Nadbużański Park Krajobrazowy). [The lichens of cemetery in Ugoszcz village (The Bug River Valley Landscape Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(1): 194-197. <abstract> <pdf>

  Recenzje. [Reviews]. 22, 56, 82, 112, 118, 134, 164, 199-206.

  Indeks do tomu 12(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica.
  [Index to volume 12(1) Fragmenta Floristicaet Geobotanica Polonica.
  207-215 <pdf>

  Przewodnik dla Autorów.
  [Guide to Contributors]. 217 <pdf>

Vol. XII, 2

 • Arkadiusz NOWAK:
  Występowanie rzadkich i ginących roślin naczyniowych na siedliskach antropogenicznych Śląska Opolskiego. [Rare and vanishing plants in the anthropogenic habitats on the Opole Silesia].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 223-238. <abstract> <pdf>

 • Jacek DROBNIK, Barbara BACLER & Maciej BUCHALIK:
  Notatki florystyczne z okolic Imbramowic i Uliny (Wyżyna Olkuska). [Floristic notes from Imbramowice and Ulina environs (Olkusz Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 239-242. <abstract> <pdf>

 • Anna Maria OCIEPA & Magdalena ZARZYKA-RYSZKA:
  Florystyczne pozostałości po alpinarium przy ruinach schroniska Beskidenverein pod szczytem Babiej Góry (Beskidy Zachodnie). [The floristic remains of alpine garden at ruined Beskidenverein hostel in the Babia Góra Massif (Western Beskidy)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 243-248. <abstract> <pdf>

 • Helena WIĘCŁAW & Marian CIACIURA:
  Stanowisko Carex atherodes (Cyperaceae) na Pojezierzu Zachodniopomorskim. [The localities of Carex atherodes (Cyperaceae) in the Zachodniopomorskie Lake District].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 249-257. <abstract> <pdf>

 • Magdalena ZARZYKA-RYSZKA:
  Agrimonia pilosa (Rosaceae) w Beskidzie Niskim (Karpaty Zachodnie). [Agrimonia pilosa (Rosaceae) in the Beskid Niski Mts (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 259-265. <abstract>  <pdf>

 • Wanda BACIECZKO & Monika MYŚLIWY:
  Dolina Płoni na Pomorzu Szczecińskim – rejon obfitego występowania Orobanche pallidiflora (Orobanchaceae). [The Płonia valley in the Szczecin Pomerania – a region of abundant occurrence of Orobanche pallidiflora (Orobanchaceae)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 267-273. <abstract> <pdf>

 • Zygmunt GŁOWACKI, Hans ØLLGAARD & Aneta CZARNA:
  Gatunki rodzaju Taraxacum (Asteraceae) w Polsce. Cz. 3. Wielkopolska. [Species of genus Taraxacum (Asteraceae) in Poland. Part 3. Wielkopolska region].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 275-280. <abstract> <pdf>

 • Marian CIACIURA & Monika MYŚLIWY:
  Stanowisko Libanotis pyrenaica (Apiaceae) koło Grędźca nad Jeziorem Miedwie. [The station of Libanotis pyrenaica (Apiaceae) near Grędziec on the Miedwie Lake].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 281-290. <abstract> <pdf>

 • Edward BRÓŻ & Monika PODGÓRSKA:
  Symphyotrichum ciliatum (Brachyactis ciliata) (Asteraceae) w Polsce. [Symphyotrichum ciliatum (Brachyactis ciliata) (Asteraceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 291-299. <abstract> <pdf>

 • Stefania LOSTER & Stefan GAWROŃSKI:
  Przemiany nawapiennej murawy w rezerwacie "Biała Góra" (Wyżyna Miechowska, południowa Polska) w ciągu ostatnich 80 lat. [Changes in a calcareous grassland in the reserve "Biała Góra" (Miechowska Upland, S Poland) during the last 80 years].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 301-315. <abstract> <pdf>

 • Adam KULA & Dariusz KUTYNA:
  Kariologia i morfologia Phleum arenarium (Poaceae). [Karyology and morphology of Phleum arenarium (Poaceae)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 317-325. <abstract>  <pdf>

 • Paweł CZARNOTA, Kazimierz GLANC & Janusz NOWAK:
  Materiały do bioty porostów Gorców ze zbiorów Herbarium Instituti Botanici Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. [Materials to the biota of lichens housed in the Herbarium Instituti Botanici of the Polish Academy of Sciences in Kraków].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 327-370. <abstract> <pdf>

 • Piotr OSYCZKA & Piotr STOLARCZYK:
  Porosty z rodzaju Lepraria w rejonie Dołów Jasielsko-Sanockich (Karpaty Zachodnie). [Lichens of the genus Lepraria in the Jasło-Sanok Basin (Western Carpathians, Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 371-383. <abstract> <pdf>

 • Martin KUKWA:
  Lecanora thysanophora (Lecanoraceae, zlichenizowane Ascomycota) w Polsce. [Lecanora thysanophora (Lecanoraceae, lichenized Ascomycota) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 385-391. <abstract> <pdf>

 • Katarzyna SZCZEPAŃSKA:
  Porosty grupy skalnej "Trzy Siostry" w Górach Bialskich (Sudety). [Lichens of the group of rocks "Trzy Siostry" in the Góry Bialskie Mts (Sudety Mts)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 393-397. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]

 • Tomasz MAJEWSKI:
  Kilka słów o Poa huppenthalii Raciborski. [A word about Poa huppenthalii Raciborski].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 399-402. <abstract> <pdf>

 • Barbara FOJCIK:
  Goodyera repens (Orchidaceae) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. [Goodyera repens (Orchidaceae) in the Krakowsko-Częstochowska Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 402-404. <abstract> <pdf>

 • Aleksander KOŁOS:
  Nowe stanowisko Empetrum nigrum (Empetraceae) na Nizinie Północnopodlaskiej. [A new locality of Empetrum nigrum (Empetraceae) in the Północnopodlaska Lowland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 404-407. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka HENEL:
  Nowe stanowisko Carex pendula (Cyperaceae) na Wyżynie Śląskiej. [A new locality of Carex pendula (Cyperaceae) in the Silesian Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 407-409. <abstract> <pdf>

 • Anna SOŁTYS:
  Nowe taksony krytycznych rodzajów Crataegus i Rubus (Rosaceae) we florze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. [New taxa of the critical genera Crataegus and Rubus (Rosaceae) in the flora of the Kraków-Częstochowa Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 409-412. <abstract> <pdf>

 • Adam STEBEL & Barbara FOJCIK:
  Kolejne stanowiska Campylopus introflexus (Bryopsida, Dicranaceae) w województwie śląskim. [Another localities of Campylopus introflexus (Bryopsida, Dicranaceae) in the Silesia Province (S Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2005 12(2): 412-414. <abstract> <pdf>

  Recenzje.
  [Reviews].
  258, 266, 274, 300, 316, 326, 384, 392, 415.

  Indeks do tomu 12(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica.
  [Index to volume 12(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica].
  417-426 <pdf>.

  Przewodnik dla autorów.
  [Guide to Contributors].
  427 <pdf>.