INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume XXVI (2019): pars: 1, 2
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts
Vol. XXVI, 1

 • Adam STEBEL i Barbara BACLER-ŻBIKOWSKA:
  Występowanie Arctostaphylos uva-ursi (Ericaceae) w województwie śląskim
  [Occurrence of Arctostaphylos uva-ursi (Ericaceae) in Silesian Voivodeship)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 3-13. <abstract> <pdf>

 • Magdalena ZARZYKA-RYSZKA:
  Colchicum autumnale (Colchicaceae) w okolicach Krakowa – dawne i obecne rozmieszczenie  [Colchicum autumnale (Colchicaceae) in the vicinity of Cracow (S Poland) – past and present distribution].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 15-27. <abstract> <pdf>

 • Aleksandra KAZIENKO i Karol TORZEWSKI:
  Rozmieszczenie Allium scorodoprasum (Amaryllidaceae) w dolinie środkowej Odry (Polska południowo-zachodnia) [Distribution of Allium scorodoprasum (Amaryllidaceae) in the Middle Oder Valley (SW Poland).].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 29-39. <abstract> <pdf>

 • Rafał KRAWCZYK i Maciej GĄBKA:
  Egeria densa (Hydrocharitaceae) – nowy gatunek antropofita we florze Polski [Egeria densa (Hydrocharitaceae) – a new anthropophyte in the Polish flora].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 41-48. <abstract> <pdf>

 • Grzegorz ŁAZARSKI:
  Chronione, rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych we florze Wzgórz Chęcińskich i Pasma Dymińskiego (Wyżyna Małopolska) – cz. I. Gatunki muraw oraz ciepłolubnych okrajków  [Protected, rare and endangered vascular plant species in the Chęciny Hills and Dyminy Range (Małopolska Upland) – part I. Grassland and thermophilous fringe species].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 49-73. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka NIKEL:
  Flora synantropijna Nowego Sącza (Polska południowa). Wykaz taksonów [Synanthropic flora of Nowy Sącz town (S Poland). A list of taxa.].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 75-147. <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]
 • Paweł ZDUŃCZYK, Łukasz PIECHNIK:
  Nowe stanowisko Lycopodiella inundata (Lycopodiaceae) w Kotlinie Biskupiego Boru (Wyżyna Śląska) [New site of Lycopodiella inundata (Lycopodiaceae) in the Bór Biskupi Basin (Silesian Upland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 149-154.  <abstract> <pdf>

 • Ewa SITEK, Barbara NOWAK, Zbigniew GAJEWSKI:
  Nowe stanowisko Ophioglossum vulgatum (Ophioglossaceae) w Beskidzie Sądeckim [New locality of Ophioglossum vulgatum (Ophioglossaceae) in the Beskid Sądecki Mountains.].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 154-161.  <abstract> <pdf>

 • Aleksander KOŁOS:
  Stanowiska reliktowego gatunku Betula humilis (Betulaceae) w Dolinie Górnego Nurca na Nizinie Północnopodlaskiej [Localities of relict species Betula humilis (Betulaceae) in the Upper Nurzec Valley in the North Podlasie Lowland (NE Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 161-168.  <abstract> <pdf>

 • Karol TORZEWSKI:
  Nowe stanowisko Salix myrtilloides (Salicaceae) w Kampinoskim Parku Narodowym [New locality of Salix myrtilloides (Salicaceae) in Kampinos National Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 168-170.  <abstract> <pdf>
 • Grzegorz ŁAZARSKI:
  Nowe stanowisko Orobanche alsatica (Orobanchaceae) na Wyżynie Małopolskiej [New locality of Orobanche alsatica (Orobanchaceae) in the Małopolska Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 171-173.  <abstract> <pdf>

 • Andrzej URBISZ:
  Nowe stanowisko Euphorbia maculata (Euphorbiaceae) w Polsce [New locality of Euphorbia maculata (Euphorbiaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 173-176.  <abstract> <pdf>

 • Jolanta MARCINIUK, Paweł MARCINIUK, Kateryna FYAŁKOWSKA:
  Nowe stanowisko Erechtites hieracifolia (Asteraceae) koło Różana w Puszczy Białej (Polska północno-wschodnia) [New locality of Erechtites hieracifolia (Asteraceae) near Różan in the Puszcza Biała forest (NE Poland).].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 176-178.  <abstract> <pdf>

 • Grzegorz ŁAZARSKI, Alojzy PRZEMYSKI:
  Orchis ustulata (Orchidaceae) w rezerwacie Murawy Dobromierskie (Wyżyna Przedborska) [Orchis ustulata (Orchidaceae) in the Murawy Dobromierskie Steppe Reserve (Przedbórz Upland, S Poland).].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 178-181.  <abstract> <pdf>


Recenzje
[Reviews]
 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: Klaas van DORT, Bas van GENNIP & Deirdre BRUYN. 2015. Basisgids mossen: kennismaking met de algemene mossen van Nederland.

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 183-184.  <abstract> <pdf>

 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: J. GUERRA, M. J. CANO & M. BRUGUÉS (Red.). 2018. Flora briofítica ibérica. Volumen VI. Hypnales:...
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 184-186.  <abstract> <pdf>

 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: N. V. MATVEEVA (Red.). 2015. Rastenija i griby poljarnych pustyn’ severnogo polušarija [Plants and fungi of the polar deserts in the Northern Hemisphere]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 187-188.  <abstract> <pdf>

 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: Austra ĀBOLIŅA, Alfons PITERĀNS & Baiba BAMBE. 2015. Latvijas ķērpji un sūnas. Taksonu saraksts [Lichens and bryophytes in Latvia. Checklist]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 188-189.  <abstract> <pdf>

 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: R. D. SEPPELT, S. J. JARMAN & L. H. CAVE. 2019. An illustrated catalogue of Tasmanian mosses. Part 2.

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 190-191.  <abstract> <pdf>

 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: Cecília SÉRGIO, César Augusto GARCIA, Manuela SIM-SIM, Cristina VIEIRA, Helena HESPANHOL & Sarah STOW. 2013. Atlas y e livro vermelho dos briófi tos ameaçados de Portugal [Atlas and red data book of threatened bryophytes of Portugal]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 191-193.  <abstract> <pdf>

 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: Jeffrey BATES. 2015. The mosses and liverworts of mid-west Wales...
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 193-194.  <abstract> <pdf>

 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: Jürgen PUSCH, Klaus-Jörg BARTHEL & WOLFGANG HEINRICH. 2015. Die Botaniker Thüringens.

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 195-197.  <abstract> <pdf>

 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: D. K. SINGH & S. K. SINGH. 2015. Manual of liverworts and hornworts of Himachal Pradesh, India.
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 197-198.  <abstract> <pdf>

 • Ryszard OCHYRA: Recenzja [Book review]: EAST ASIA BIODIVERSITY CONSERVATION NETWORK. 2014. Important plants of East Asia: plants tell stories.
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 198-199.  <abstract> <pdf>

 • Anna RONIKIER:
  Recenzja [Book review]: Giovanni CONSIGLIO & Ledo SETTI. 2018. I generi Hohenbuehelia e Resupinatus in Europa.

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(1): 200.  <abstract> <pdf>


Indeks do tomu 26(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 26(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica].  <pdf>

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors].  <pdf>


Vol. XXVI, 2

 • Karol TORZEWSKI:
  Stanowiska Succisella inflexa (Dipsacaceae) w Kampinoskim Parku Narodowym
  [Localities of Succisella inflexa (Dipsacaceae) in Kampinos National Park].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 215-222. <abstract> <pdf>

 • Julian CHMIEL:
  Lathyrus aphaca (Fabaceae) – nowy gatunek we florze Wielkopolski  [Lathyrus aphaca (Fabaceae) – a new species in the flora of Wielkopolska Province].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 223-230. <abstract> <pdf>

 • Paweł KWIATKOWSKI:
  Potentilla filiformis (Rosaceae) na północnej granicy zasięgu w Europie [Potentilla filiformis (Rosaceae) at the northern limit of its European range].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 231-240. <abstract> <pdf>

 • Wacław BARTOSZEK, Maciej KOZAK:
  Nowe stanowiska Meum athamanticum (Apiaceae) w Polsce [New localities of Meum athamanticum (Apiaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 241-248. <abstract> <pdf>

 • Paweł KWIATKOWSKI:
  Nowe stanowisko Primula matthioli (Primulaceae) w Polsce  [New locality of Primula matthioli (Primulaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 249-258. <abstract> <pdf>

 • Tomasz WÓJCIK, Maria ZIAJA:
  Storczykowate (Orchidaceae) rezerwatu Góra Chełm na Pogórzu Strzyżowskim [Orchidaceae in the Góra Chełm Reserve (Pogórze Strzyżowskie foothills)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 259-271. <abstract> <pdf>

 • Radosław PUCHAŁKA, Tomasz ZAŁUSKI, Iwona PASZEK i Piotr OLSZEWSKI:
  Rośliny naczyniowe na odcinku leśnym linii kolejowej Gutowo Pomorskie – Klonowo w Górznieńsko-Lidzbarskim
  Parku Krajobrazowym (Polska północna) 
  [Vascular plants of a forested section of the Gutowo Pomorskie – Klonowo railway line in Górzno-Lidzbark Landscape Park (N Poland).].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 273-290. <abstract> <pdf>

 • Magdalena ZARZYKA-RYSZKA:
  Notatki florystyczne z północnej części Puszczy Niepołomickiej i terenów przyległych (Kotlina Sandomierska). Część 3 [Floristic notes from the northern part of the Puszcza Niepołomicka forest and adjacent areas (Kotlina Sandomierska basin, S Poland). Part 3].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 291-309. <abstract> <pdf>

 • Agnieszka NIKEL:
  Uzupełnienia do flory roślin naczyniowych Nowego Sącza (Kotlina Sądecka, Polska południowa)  [Contribution to the flora of vascular plants of Nowy Sącz town (Kotlina Sądecka basin, S Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 311-358. <abstract> <pdf>

 • Adam STEBEL, Łukasz KRAJEWSKI:
  Interesujące gatunki mszaków we florze województwa śląskiego [Interesting bryophyte species in the flora of Silesia Province].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 359-368. <abstract> <pdf>

 • Anna RONIKIER, Barbara SKOCZEK:
  Aktualne rozmieszczenie Phylloporus pelletieri (Boletaceae) w Polsce [Current distribution of Phylloporus pelletieri (Boletaceae) in Poland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 369-383 <abstract> <pdf>

Notatki botaniczne [Botanical notes]
 • Roman RYŚ, Piotr KOBIERSKI:
  Nowe stanowiska Montia fontana subsp. chondrosperma (Montiaceae) na Wale Trzebnickim i Wzniesieniach Zielonogórskich (Polska zachodnia) [New sites of Montia fontana subsp. chondrosperma (Montiaceae) on the Wał Trzebnicki
  embankment and the Wzniesienia Zielonogórskie hills (W Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 385-390.  <abstract> <pdf>

 • Iwona DEMBICZ, Łukasz KOZUB:
  Nowe dane o występowaniu Silene borysthenica (Caryophyllaceae) na Nizinie Środkowomazowieckiej [New locality and confirmation of an existing locality of Silene borysthenica (Caryophyllaceae) in the Central Mazovian Lowland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 390-396.  <abstract> <pdf>

 • Monika WOŹNIAK-CHODACKA, Artur PLISZKO:
  Nowe stanowisko Oenothera suaveolens (Onagraceae) na Wyżynie Śląskiej [New locality of Oenothera suaveolens (Onagraceae) in the Silesian Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 396-399.  <abstract> <pdf>

 • Grzegorz ŁAZARSKI:
  Draba nemorosa (Brassicaceae) w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich [Draba nemorosa (Brassicaceae) in the south-western part of the Świętokrzyskie Mts].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 399-402.  <abstract> <pdf>

 • Adam KAPLER:
  Nowe stanowisko Adenophora liliifolia (Campanulaceae) w Kątach na Roztoczu Środkowym [New locality of Adenophora liliifolia (Campanulaceae) in Kąty in the central Roztocze region (Lublin Province)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 403-407.  <abstract> <pdf>

 • Wacław BARTOSZEK:
  Nowe stanowisko Erechtites hieracifolia (Asteraceae) w Karpatach polskich [New locality of Erechtites hieracifolia (Asteraceae) in the Polish Carpathians].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 407-411.  <abstract> <pdf>

 • Sabina KLICH, Alina STACHURSKA-SWAKOŃ:
  Nowe stanowisko Potamogeton nodosus (Potamogetonaceae) w Karpatach polskich [New locality of Potamogeton nodosus (Potamogetonaceae) in the Polish Carpathians].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 411-414.  <abstract> <pdf>

 • Aneta CZARNA, Kornel M. MICHALAK:
  Górski gatunek Festuca drymeia (Poaceae) w rezerwacie „Wzgórze Joanny” (Nadleśnictwo Milicz) na Dolnym Śląsku [Mountain fescue Festuca drymeia (Poaceae) in the Wzgórze Joanny Nature Reserve (Milicz Forest District) in Lower Silesia (SW Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 414-417.  <abstract> <pdf>

 • Krzysztof SPAŁEK:
  Scirpetum radicantis w Sudetach [Scirpetum radicantis in the Sudety Mts].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 417-422.  <abstract> <pdf>

 • Karol TORZEWSKI:
  Stanowisko Buxbaumia viridis (Buxbaumiaceae) w Masywie Ślęży [Locality of Buxbaumia viridis (Buxbaumiaceae) on the Ślęża Massif].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 422-425.  <abstract> <pdf>

 • Adam STEBEL, Rafał KRAWCZYK:
  Stanowisko Microbryum davallianum (Pottiaceae) na Wyżynie Lubelskiej [Station of Microbryum davallianum (Pottiaceae) in the Lublin Upland].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 425-427.  <abstract> <pdf>

 • Mateusz BOCIAN:
  Strobilomyces strobilaceus (Basidiomycota, Boletales) na Pojezierzu Ińskim i Wałeckim (Polska północno-zachodnia) [Strobilomyces strobilaceus (Basidiomycota, Boletales) in the Pojezierze Ińskie lakeland and Pojezierze Wałeckie lakeland (NW Poland)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 427-430.  <abstract> <pdf>

Recenzje [Reviews]
 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: Gheorghe MOHAN. 2015. Flora briofi telor din România.

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 431-433.   <pdf>

 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: Li ZHANG, Qin ZUO & Lihui MAO. 2017. The magic and enchantment of bryophytes.
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 434-435. <pdf>

 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: Li ZHANG, Yu JIA & Lihui MAO. 2016. Field guide to wild plants of China. Bryophytes.
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 435-436.  <pdf>

 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: LI ZHANG & QIN ZUO. 2016. Higher plants of China in colour. Volume I. Bryophytes.

  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 436-437.  <pdf>

 • Ryszard OCHYRA:
  Recenzja [Book review]: Baiba BAMBE, Austra ĀBOLIŅA & Ilmārs KRAMPIS. 2017. Sūnas Teiču dabas rezervātā
  [Bryophytes in Teiči Nature Reserve]
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2019 26(2): 437-438. <pdf>


Indeks do tomu 26(2) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 26(1) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica].  <pdf>

Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors].  <pdf>