INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenty Floristica et Geobotanica Polonica
Volume VIII (2001)
Fragm. Fl. Geo. Pl. - Home

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Volume, Number Contents > abstracts & full text (PDF)
Vol. VIII

 • Róża KAŹMIERCZAKOWA & Joanna PERZANOWSKA:
  Notatki florystyczne z Pienin [Floristic notes from the Pieniny Mts (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 3-9. <abstract> <pdf>

 • Jan BODZIARCZYK & Grzegorz VONČINA:
  Nowe i rzadkie gatunki roślin naczyniowych Pienińskiego Parku Narodowego
  [New and rare vascular plant species of the Pieniny National Park (Western Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 11-19. <abstract> <pdf>

 • Krystyna TOWPASZ, Małgorzata KOTAŃSKA & Helena TRZCIŃSKA-TACIK:
  Notatki florystyczne z Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska). Cz. 3.
  [Floristic notes from Płaskowyż Proszowicki (Małopolska Upland). Part 3].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 21-27. <abstract> <pdf>

 • Anna Maria OCIEPA:
  Notatki florystyczne z zachodniej części Pogórza Wielickiego
  [Floristic notes from western part of the Pogórze Wielickie hills (Polish Carpathians)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 29-34. <abstract> <pdf>

 • Janusz HEREŹNIAK, Andrzej GRZYL, Jeremi KOŁODZIEJEK & Maria ŁAWRYNOWICZ:
  Materiały do flory północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej - rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych. Cz. 2 [Materials to the flora of the northern part of the Silesia-Cracow Upland - rare and interesting species of vascular plants. Part II].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 35-41. <abstract> <pdf>

 • Magdalena ZARZYKA:
  Rośliny naczyniowe górnego biegu Wisłoki (Beskid Niski) [Vascular plants of the upper Wisłoka river (Beskid Niski Mts)].
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 43-62. <abstract> <pdf>

 • Andrzej URBISZ: 
  Gatunki górskie we florze naczyniowej Płaskowyżu Rybnickiego (Wyżyna Śląska) [The mountain species in the vascular flora of the Rybnik Plateau (Silesian Upland)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 63-70. <abstract> <pdf>

 • Wacław BARTOSZEK:
  Aconitum lycoctonum
  subsp. lycoctonum (Ranunculaceae) w Polsce
  [Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum (Ranunculaceae) in Poland]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 71-77. <abstract> <pdf>

 • Joanna ZALEWSKA-GAŁOSZ:
  Potamogeton filiformis i P. pectinatus (Potamogetonaceae) w Polsce [Potamogeton filiformis and P. pectinatus (Potamogetonaceae) in Poland]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 79-91. <abstract> <pdf>

 • Marian CIACIURA, Helena WIĘCŁAW & Ewa CZERWIŃSKA:
  Rozmieszczenie Geranium pyrenaicum (Geraniaceae) w Polsce
  [Distribution of Geranium pyrenaicum (Geraniaceae) in Poland]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 93-104. <abstract> <pdf>

 • Halina BEDNAREK-OCHYRA, Stanisław KŁOSOWSKI & Ryszard OCHYRA:
  Pinguicula vulgaris
  (Lentibulariaceae) w północno-wschodniej Polsce
  [Pinguicula vulgaris (Lentibulariaceae) in north-eastern Poland]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 105-111. <abstract> <pdf>

 • Marek Tadeusz CIOSEK, Beata TRZPIL-ZWIERZYK & Roman SIKORSKI:
  Występowanie Chima­phila umbellata (Ericaceae) w Polsce środkowowschodnie
  j [Occurrence of Chimaphila umbellata (Ericaceae) in central eastern Poland]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 113-119. <abstract> <pdf>

 • Iwona WRÓBEL:
  Orchis pallens
  (Orchidaceae) w Beskidzie Wyspowym (Karpaty Zachodnie)
  [Orchis pallens (Orchidaceae) in the Beskid Wyspowy Mountains (Western Carpa­thians)
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 121-125. <abstract> <pdf>

 • Janusz HEREŹNIAK, Ewa DYMITROWICZ & Jacek DYMITROWICZ:
  Nowe stanowisko Pulsatilla vernalis (Ranunculaceae) w Polsce Środkowej
  [A new locality of Pulsatilla vernalis (Ranunculaceae) in the Central Poland]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 127-134. <abstract> <pdf>

 • Jan BODZIARCZYK & Artur ZATOR:
  Nowe stanowiska Phyllitis scolopendrium (Polypodiaceae) w Beskidzie Niskim [New localities for Phyllitis scolopendrium (Polypodiaceae) in the Beskid Niski Mts]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 135-142. <abstract> <pdf>

 • Janusz GUZIK & Anna PACYNA:
  Nowe, obfite stanowisko Hippuris vulgaris (Hippuridaceae) w Krakowie
  [New rich locality of Hippuris vulgaris (Hippuridaceae) in Cracow]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 143-147. <abstract> <pdf>

 • Antoni JUTRZENKA-TRZEBIATOWSKI & Tadeusz SZAREJKO:
  Zespół Caricetum buxbaumii w Wi­gierskim Parku Narodowym [Association of Caricetum buxbaumii in the Wigry ­National Park]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 149-171. <abstract> <pdf>

 • Paweł KWIATKOWSKI:
  Zbiorowiska leśne Pogórza Złotoryjskiego
  [Forest communities of the Złotoryjskie Foothills (Pogórze Złotoryjskie)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 173-218. <abstract> <pdf>

 • Anna ŁUCZAK & Ewa FILIPIAK:
  Materiały do brioflory lasów Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego (Polska Centralna)
  [A contribution to the bryoflora of the forests in the Bełchatów Industrial Region (Central Poland)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 219-230. <abstract> <pdf>

 • Piotr GROCHOWSKI:
  Porosty cmentarza w Bogusławiu (północno-zachodnia Polska) [The lichens of cemetery in Bogusław village (Western Poland)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 231-235. <abstract> <pdf>

 • Katarzyna KOLANKO & Anna MATWIEJUK:
  Porosty Królowego Mostu i jego okolic w Puszczy Knyszyńskiej
  [Lichens of Królowy Most and its environs in Puszcza Knyszyńska Forest (north-eastern Poland)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 237-244. <abstract> <pdf>

 • Marcin PIĄTEK, Michał RONIKIER & Anna MIŚKIEWICZ:
  Nowe stanowiska oraz nowy żywiciel Melampsoridium hiratsukanum (Fungi, Uredinales) w Polsce
  [New records and new host for Melampsoridium hiratsukanum (Fungi, Uredinales) in Poland]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 245-249. <abstract> <pdf>

 • Marcin PIĄTEK:
  Grzyby workowe z polskich Karpat i ich przedpola. 1. Catinella olivacea i Rutstroemia bulgarioides
  [Ascomycota from the Polish Carpathians and their foreland. 1. Catinella olivacea and Rutstroemia bulgarioides]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 251-255. <abstract> <pdf>

 • Marta MIERZEŃSKA:
  Materiały do geograficznego rozmieszczenia wątrobowców (Hepaticae) w Polsce. 1. Wątrobowce Magurskiego Parku Narodowego
  [The materials for the geographical distribution of liverworts (Hepaticae) in Poland. 1. Liverworts of the Magura National Park]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 257-261. <abstract> <pdf>

 • Marta MIERZEŃSKA & Robert ZUBEL:
  Materiały do geograficznego rozmieszczenia wątrobowców (Hepaticae) w Polsce. 2. Wątrobowce Olchowskiego Potoku (Góry Słonne, Bieszczady Niskie)
  [The materials for the geographical distribution of liverworts (Hepaticae) in Poland. 2. Liverworts of the Olchowski Stream (Słonne Mts, Lower Bieszczady Mts]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 263-266. <abstract> <pdf>

 • Ryszard OCHYRA & Marcin PIĄTEK:
  Riccia beyrichiana (Hepaticae, Ricciaceae) w Polsce [Riccia beyrichiana (Hepaticae, Ricciaceae) in Poland]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 267-271. <abstract> <pdf>

NOTATKI BOTANICZNE [Botanical notes]
 • Paweł NEJFELD & Adam STEBEL:
  Notatki florystyczne ze wzgórza Matyska w Kotlinie Żywieckiej (Karpaty Zachodnie)
  [Floristic notes from the Matyska hill in the Kotlina Żywiecka (Western Carpathians)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 273-276. <pdf>

 • Łukasz ŁUCZAJ & Krzysztof OKLEJEWICZ:
  Uzupełnienia do flory Dołów Jasielsko-Sanockich
  [Supplement to the flora of the Jasło-Sanok Basin]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 276-278. <pdf>

 • Zbigniew MIREK, Anna MIŚKIEWICZ, Michał RONIKIER & Łukasz WILK:
  Nowe stanowisko Cypripedium calceolus (Orchidaceae) w Tatrzańskim Parku Narodowym [A new locality of Cypripedium calceolus (Orchidaceae) in the Tatra National Park]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 278-281. <pdf>

 • Marek Tadeusz CIOSEK:
  Claytonia linearis
  (Portulacaceae) w Wyszkowie (województwo mazowieckie)
  [Claytonia linearis (Portulacaceae) in Wyszków (Mazowsze Province)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 281-282. <pdf>

 • Maciej KOZAK:
  Cirsium helenioides
  (Asteraceae) - nowy gatunek dla flory Gorców
  [Cirsium helenioides (Asteraceae) - a new species to the Gorce Mts]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 282-284. <pdf>

 • Dominik WRÓBEL & Michał SMOCZYK:
  Nowe stanowisko Misopates orontium (Scrophulariaceae) na Dolnym Śląsku [A new locality for Misopates orontium (Scrophulariaceae) in the Lower Silesia]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 284-285. <pdf>

 • Zygmunt GŁOWACKI:
  Cardamine matthiolii
  (Brassicaceae) - gatunek nowy dla flory Polski
  [Cardamine matthiolii (Brassicaceae) - species new for Poland]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 285-288. <pdf>

 • Dorota GAWENDA & Tomasz ZAŁUSKI:
  Stanowisko Trisetum sibiricum (Poaceae) na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim
  [A locality of Trisetum sibiricum (Poaceae) in the Chełmno-Dobrzyń Lakeland (north-east Poland)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 288-290. <pdf>

 • Wacław BARTOSZEK:
  Stanowisko Aconitum variegatum (Ranunculaceae) w Kotlinie Żywieckiej
  [Locality of Aconitum variegatum (Ranunculaceae) in the Kotlina Żywiecka dell (Western Carpathians)]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 291-292.<pdf>

 • Marta MIERZEŃSKA:
  Nowe stanowisko rzadkiego wątrobowca Pallavicinia lyellii (Hepaticae, Metzgeriales) w Polsce [New locality or rare liverwort Pallavicinia lyellii (Hepaticae, Metzgeriales) in Poland]
  .
  Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2001 8: 293-295. <pdf>

 • Recenzje [Reviews]: 10 <pdf>, 20 <pdf>, 28 <pdf>, 42 <pdf>, 78 <pdf>, 92 <pdf>, 297 <pdf>.

 • Indeks do tomu 8 Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica [Index to volume 8 Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica]. 313. <pdf>

 • Przewodnik dla autorów [Guide to Contributors]. 327.