INSTYTUT BOTANIKI PAN - W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. Supplementum 2; 1997

ZMIENNOŚĆ WYBRANYCH GATUNKÓW KRZEWÓW I DRZEW.

Red. Jerzy STASZKIEWICZ

Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk - Kraków 1997

ISSN: 1640-629X

309 stron; B5; publikacja w języku polskim, abstrakty i podpisy ilustracji w jęz. angielskim

The DATABASE of the available articles of all of the journals on the site

Abstract & contents

CONTENTS & ABSTRACTS

WÓJCICKI, J. J. : Zmienność liści olszy zielonej - Alnus viridis (Betulaceae). [Variability of leaves of Alnus viridis (Betulaceae)]. 5. <abstract>

BIAŁOBRZESKA M. i STASZKIEWICZ J.: Zmienność liści leszczyny pospolitej - Corylus avellana (Betulaceae). [The variability of leaves of Corylus avellana (Betulaceae)]. 15. <abstract>

WÓJCICKI, J. J.: Zmienność liści woskownicy europejskiej - Myrica gale (Myricaceae). [Variability of leaves of Myrica gale (Myricaceae)]. 27. <abstract>

STASZKIEWICZ, J.: Zmienność liści berberysu zwyczajnego - Berberis vulgaris (Berberidaceae). [The variability of leaves of Berberis vulgaris (Berberidaceae)]. 35. <abstract>

STASZKIEWICZ, J.: Zmienność liści gatunków z rodzaju porzeczka - Ribes (Grossulariaceae). [The variability of leaves of Ribes species (Grossulariaceae)]. 45. <abstract>

STASZKIEWICZ, J.: Zmienność liści irgi zwyczajnej - Cotoneaster integerrimus i irgi czarnej - C. niger (Rosaceae). [The variability of leaves of Cotoneaster integerrimus and C. niger (Rosaceae)]. 69. <abstract>

WÓJCICKI, J. J.: Zmienność liści i pestek czeremchy zwyczajnej - Prunus padus (Rosaceae). [Variability of leaves and seeds of Prunus padus (Rosaceae)]. 83. <abstract>

TYSZKIEWICZ, M. AND STASZKIEWICZ, J.: Zmienność liści jarzębiny pospolitej - Sorbus aucuparia (Rosaceae). [The variability of leaves of Sorbus aucuparia (Rosaceae)]. 99. <abstract>

STASZKIEWICZ, J.: Zmienność liści jarząbu mącznego - Sorbus aria, jarząbu greckiego - S. graeca, jarząbu austriackiego - S. austriaca (Rosaceae) i form pośrednich. [The variability of leaves of Sorbus aria, S. graeca, S. austriaca (Rosaceae) and intermediate forms]. 109. <abstract>

STASZKIEWICZ, J.: Zmienność liści jarząbu szwedzkiego - Sorbus intermedia (Rosaceae). [The variability of leaves of Sorbus intermedia (Rosaceae)]. 119. <abstract>

STASZKIEWICZ, J.: Zmienność liści wawrzynka wilczełyko - Daphne mezereum (Thymelaeaceae). [The variability of leaves of Daphne mezereum (Thymelaeaceae)]. 125. <abstract>

STASZKIEWICZ, J.: Zmienność liści trzmieliny zwyczajnej - Euonymus europaeus i trzmieliny brodawkowatej - E. verrucosus (Celastraceae). [The variability of leaves of Euonymus europaeus and E. verrucosus (Celastraceae)]. 133. <abstract>

STASZKIEWICZ, J.: Zmienność nasion trzmieliny zwyczajnej - Euonymus europaeus i trzmieliny brodawkowatej - E. verrucosus (Celastraceae). [The variability of seeds of Euonymus europaeus and E. verrucosus (Celastraceae)]. 151. <abstract>

STASZKIEWICZ, J.: Zmienność liści i nasion kłokoczki południowej - Staphylea pinnata (Staphyleaceae). [The variability of leaves and seeds of Staphylea pinnata]. 172. <abstract>

STASZKIEWICZ, J. AND TRUCHANOWICZ, J.: Zmienność liści szakłaka pospolitego - Rhamnus catharticus (Rhamnaceae). [The variability of leaves of Rhamnus catharticus (Rhamnaceae)]. 173. <abstract>

STASZKIEWICZ, J. AND BIAŁOBRZESKA, M.: Zmienność liści kruszyny pospolitej - Frangula alnus (Rhamnaceae). [The variability of leaves of Frangula alnus (Rhamnaceae)]. 181. <abstract>

STASZKIEWICZ, J. AND BIAŁOBRZESKA, M.: Zmienność owoców i pestek kruszyny pospolitej - Frangula alnus (Rhamnaceae). [The variability of fruits and drupels in Frangula alnus (Rhamnaceae)]. 197. <abstract>

STASZKIEWICZ, J. AND TYSZKIEWICZ, M.: Zmienność liści derenia świdwy - Cornus sanguinea (Cornaceae). [The variability of leaves of Cornus sanguinea (Cornaceae)]. 207. <abstract>

STASZKIEWICZ, J. AND TRELA, A.: Zmienność związków fenolowych w populacjach derenia świdwy - Cornus sanguinea (Cornaceae). [Variability of phenolic compounds in the populations of Cornus sanguinea (Cornaceae)]. 225. <abstract>

TYSZKIEWICZ, M.: Zmienność liści derenia właściwego - Cornus mas (Cornaceae). [The variability of leaves of Cornus mas (Cornaceae)]. 229. <abstract>

TYSZKIEWICZ, M. AND STASZKIEWICZ, J.: Zmienność liści ligustru pospolitego - Ligustrum vulgare (Oleaceae). [Variability of leaves of Ligustrum vulgare (Oleaceae)]. 235. <abstract>

STASZKIEWICZ, J. AND TRUCHANOWICZ, J.: Zmienność liści dzikiego bzu czarnego - Sambucus nigra i dzikiego bzu koralowego - S. racemosa (Caprifoliaceae). [The variability of leaves of Sambucus nigra and S. racemosa (Caprifoliaceae)]. 245. <abstract>

STASZKIEWICZ, J. AND BIAŁOBRZESKA, M.: Zmienność liści i owoców kaliny koralowej - Viburnum opulus (Caprifoliaceae). [The variability of leaves and fruits of Viburnum opulus (Caprifoliaceae)]. 263. <abstract>

STASZKIEWICZ, J.: Zmienność liści gatunków z rodzaju Lonicera (Caprifoliaceae). [The variability of leaves of species of Lonicera (Caprifoliaceae)]. 277. <abstract>

PAWŁOWSKA-ĆWIĘK, L.: Flawonoidy wybranych gatunków z rodzin Caprifoliaceae i Cornaceae. [Flavonoids of selected species of the families Caprifoliaceae and Cornaceae]. 297. <abstract>

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zmienność liści olszy zielonej - Alnus viridis (Betulaceae). [Variability of leaves of Alnus viridis (Betulaceae)].

Abstract: The variability of Alnus viridis (Chaix) DC. is presented on the basis of a morphological analysis of nine short shoot leaf features in 12 populations from the Polish Bieszczady Mts and four populations from Switzerland. Long shoot leaves of six populations have also been investigated morphologically on the basis of the same set of features.

Key words: Alnus viridis, variability, leaves, Poland, Switzerland

 • Jan J. Wójcicki, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, PL-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 5-13, 1997

Zmienność liści leszczyny pospolitej - Corylus avellana (Betulaceae). [The variability of leaves of Corylus avellana (Betulaceae)].

Abstract: In the paper the variability of the leaves on the basis of biometric studies of Corylus avellana L. is characterized. As a result of the investigations great differences were recorded in the size and shape of the spring leaves (from short shoots) and the summer leaves (from long shoots).

Key words: Corylus avellana, variability, leaves, Poland

 • Maria Białobrzeska i Jerzy Staszkiewicz, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, PL-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 15-25, 1997

Zmienność liści woskownicy europejskiej - Myrica gale (Myricaceae). [Variability of leaves of Myrica gale (Myricaceae)].

Abstract: The variability of Myrica gale L. is presented here on the basis of a morphological analysis of seven leaf features in 17 samples from nine localities in Poland. The morphological variability of samples was not too great and was restricted mainly to metrical characters.

Key words: Myrica gale, variability, leaves, Poland

 • Jan J. Wójcicki, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, PL-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 27-34, 1997

Zmienność liści berberysu zwyczajnego - Berberis vulgaris (Berberidaceae). [The variability of leaves of Berberis vulgaris (Berberidaceae)].

Abstract: The variability of some of the morphological features of the leaves in the samples of Berberis vulgaris L. is presented. Differences between features of the vegetative and fruiting short shoot leaves, and between localities, are characterized.

Key words: Berberis vulgaris, variability, leaves, Poland, Slovakia

 • Jerzy Staszkiewicz, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, ­PL-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 35-43, 1997

Zmienność liści gatunków z rodzaju porzeczka - Ribes (Grossulariaceae). [The variability of leaves of Ribes species (Grossulariaceae)].

Abstract: The variation of morphological characters of leaves in the genus Ribes: R. alpinum L., R. spicatum Robson, R. petraeum Wulf., R. nigrum L. and R. uva-crispa (L.) Mill. from Poland was studied on the basis of samples from different localities.

Key words: Ribes, variability, leaves, Poland

 • Jerzy Staszkiewicz, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, ­PL-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 45-68, 1997

Zmienność liści irgi zwyczajnej - Cotoneaster integerrimus i irgi czarnej - C. niger (Rosaceae). [The variability of leaves of Cotoneaster integerrimus and C. niger (Rosaceae)].

Abstract: The variation in leaf shape and size, both within and between local populations of Cotoneaster integerrimus Med. and C. niger (Thunb.) Fries have been studied. The differences are discussed. Karyological studies within C. integerrimus showed the occurrence of two types: 2n = 34 and 2n = 68.

Key words: Cotoneaster, variability, leaves, karyology, Poland, Czech, Slovakia

 • Jerzy Staszkiewicz, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, ­PL-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 69-81, 1997

Zmienność liści i pestek czeremchy zwyczajnej - Prunus padus (Rosaceae). [Variability of leaves and seeds of Prunus padus (Rosaceae)].

Abstract: The variability of Prunus padus L. is presented here on the basis of a morphological analysis of nine short shoot and long shoot leaf features of 32 scaterred populations in Poland and three populations from the Czech and Slovak Republics. In five populations seeds also were cha­racterized biometrically. Some of the material (wild and cultivated) was also investigated biochemically using two-dimensional thin layer chromatography of leaf phenolic compounds. The problem of the arctic-alpine taxon P. padus subsp. borealis (Shübeler) Nyman is discussed.

Key words: Prunus padus, variability, leaves, seeds, phenolic compounds, Poland, Czech and Slovak Republics

 • Jan J. Wójcicki, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, PL-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 83-98, 1997

Zmienność liści jarzębiny pospolitej - Sorbus aucuparia (Rosaceae). [The variability of leaves of Sorbus aucuparia (Rosaceae)].

Abstract: This paper presents the results of a biometrical study on the leaves from short shoots of Sorbus aucuparia L. Differences among localities and between subsp. aucuparia and subsp. glabrata are characterized.

Key words: Sorbus aucuparia, variability, leaves, Poland

 • Marek Tyszkiewicz i Jerzy Staszkiewicz, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, PL-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 99-108, 1997

Zmienność liści jarząbu mącznego - Sorbus aria, jarząbu greckiego - S. graeca, jarząbu austriackiego - S. austriaca (Rosaceae) i form pośrednich. [The variability of leaves of Sorbus aria, S. graeca, S. austriaca (Rosaceae) and intermediate forms].

Abstract: The differences between the species of Sorbus aria, S. graeca and S. austriaca are discussed. Variation in leaf size and shape within and among populations has been studied.

Key words: Sorbus, variability, leaves, Poland, Slovakia

 • Jerzy Staszkiewicz, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk. ul. Lubicz 46, ­PL-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 109-118, 1997

Zmienność liści jarząbu szwedzkiego - Sorbus intermedia (Rosaceae). [The variability of leaves of Sorbus intermedia (Rosaceae)].

Abstract: Basic characteristic features of the leaves from four samples of Sorbus intermedia are compared statistically in this paper. Morphological differences among the population samples were discovered, but all attempts to correlate them with their geographical distribution have so far failed.

Key words: Sorbus intermedia, variability, leaves, Poland

 • Jerzy Staszkiewicz, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, ­Pl-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 119-124, 1997

Zmienność liści wawrzynka wilczełyko - Daphne mezereum (Thymelaeaceae). [The variability of leaves of Daphne mezereum (Thymelaeaceae)].

Abstract: In the present paper the variability of leaves of Daphne mezereum L. on the basis of biometric studies is characterized. The differences among the local samples are given.

Key words: Daphne mezereum, variability, leaves, Poland

 • Jerzy Staszkiewicz, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, ­PL-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 125-131, 1997

Zmienność liści trzmieliny zwyczajnej - Euonymus europaeus i trzmieliny brodawkowatej - E. verrucosus (Celastraceae). [The variability of leaves of Euonymus europaeus and E. verrucosus (Celastraceae)].

Abstract: In the present paper the variability of leaves of Euonymus europaeus L. and E. verrucosus Scop. are characterized on the basis of biometric studies. It is shown that differences between features of the leaves of the two species are remarkable and confirm their separate taxonomic status.

Key words: Euonymus, variability, leaves, Poland, Slovakia, Hungary, Bosnia and Herzegovina

 • Jerzy Staszkiewicz, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, ­PL-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 133-150, 1997

Zmienność nasion trzmieliny zwyczajnej - Euonymus europaeus i trzmieliny brodawkowatej - E. verrucosus (Celastraceae). [The variability of seeds of Euonymus europaeus and E. verrucosus (Celastraceae)].

Abstract: The variability of the metric characters of seeds in populations of Euonymus europaeus L. and E. verrucosus Scop. is presented. The results imply a possibility of hybridization between these species.

Key words: Euonymus, variability, seeds, Poland

 • Jerzy Staszkiewicz, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, ­PL-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 151-159, 1997

Zmienność liści i nasion kłokoczki południowej - Staphylea pinnata (Staphyleaceae). [The variability of leaves and seeds of Staphylea pinnata].

Abstract: The shape and size of leaves and seeds of Staphylea pinnata L. were studied using biometric methods. Differences were discovered both among features and among local samples from Poland and Hungary.

Key words: Staphylea pinnata, variability, leaves, seeds, Poland, Hungary

 • Jerzy Staszkiewicz, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, ­PL-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 161-172, 1997

Zmienność liści szakłaka pospolitego - Rhamnus catharticus (Rhamnaceae). [The variability of leaves of Rhamnus catharticus (Rhamnaceae)].

Abstract: The longest leaves on short shoots both sterile and fertile, and on sterile long shoots from 37 localities of Rhamnus catharticus L. in Poland, four in Slovakia were the subject of this study.

Key words: Rhamnus, variability, leaves, Poland, Slovakia, Hungary

 • Jerzy Staszkiewicz, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, PL-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 173-180, 1997

Zmienność liści kruszyny pospolitej - Frangula alnus (Rhamnaceae). [The variability of leaves of Frangula alnus (Rhamnaceae)].

Abstract: The variability of eleven morphological features in local samples of Frangula alnus Mill. is presented. The differences among characters of the longest leaves from short and long shoots and from fruiting shoots, and between localities are characterized.

Key words: Frangula, biometry, variability, leaves, Czech, Slovakia

 • Jerzy Staszkiewicz i Maria Białobrzeska, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, Pl-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 181-195, 1997

Zmienność owoców i pestek kruszyny pospolitej - Frangula alnus (Rhamnaceae). [The variability of fruits and drupels in Frangula alnus (Rhamnaceae)].

Abstract: In the present study the results of a biometric analysis on the fruits (drupes) and drupels in Frangula alnus Mill. are given. These organs exhibit great variability.

Key words: Frangula alnus, variability, fruits, drupels, Poland

 • Jerzy Staszkiewicz i Maria Białobrzeska, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, Pl-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 197-206, 1997

Zmienność liści derenia świdwy - Cornus sanguinea (Cornaceae). [The variability of leaves of Cornus sanguinea (Cornaceae)].

Abstract: The variability of some morphological features of the leaves in specimens of Cornus sanguinea L. from 61 localities in Poland, the Czech Republic, Slovakia and Bulgaria is presented. The authors regard C. australis C. A. Mey. and C. hungarica Karp. as subspecies of C. sanguinea L.

Key words: Cornus, biometry, variability, leaves, Poland, Czech, Slovakia, Bulgaria

 • Jerzy Staszkiewicz i Marek Tyszkiewicz, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, PL-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 207-224, 1997

Zmienność związków fenolowych w populacjach derenia świdwy - Cornus sanguinea (Cornaceae). [Variability of phenolic compounds in the populations of Cornus sanguinea (Cornaceae)].

Abstract: Chromatographic separation of flavonoid pigments (flavones and flavonols) was carried out in eleven samples of Cornus sanguinea L. All the samples had been previously studied biometrically for variability in some of their morphological features.

Key words: Cornus sanguinea, chromatograms, flavonoid

 • Jerzy Staszkiewicz i Anna Trela, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, PL-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 225-228, 1997

Zmienność liści derenia właściwego - Cornus mas (Cornaceae). [The variability of leaves of Cornus mas (Cornaceae)].

Abstract: Five Slovak populations of Cornus mas L. and one from Hungary were studied biometrically. The metric relationships among particular local samples were investigated.

Key words: Cornus mas, variability, leaves, Slovakia, Hungary

 • Marek Tyszkiewicz, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, ­PL-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 229-234, 1997

Zmienność liści ligustru pospolitego - Ligustrum vulgare (Oleaceae). [Variability of leaves of Ligustrum vulgare (Oleaceae)].

Abstract: In the present paper the variability of leaves of Ligustrum vulgare L. from Poland, Slovakia and Hungary on the basis of biometric studies is characterized.

Key words: Ligustrum, leaves, variability, biometry, Poland, Slovakia, Hungary

 • Marek Tyszkiewicz i Jerzy Staszkiewicz, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, PL-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 235-244, 1997

Zmienność liści dzikiego bzu czarnego - Sambucus nigra i dzikiego bzu koralowego - S. racemosa (Caprifoliaceae). [The variability of leaves of Sambucus nigra and S. racemosa (Caprifoliaceae)].

Abstract: In this paper the variability of the leaves of Sambucus nigra L. and S. racemosa L. is presented. The materials were collected in order to analyse the metric features of the leaves and leaflets and to determine the differences and similarities between the local samples, both within and between the species.

Key words: Sambucus, variability, leaves, Poland, Czech, Slovakia

Jerzy Staszkiewicz, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, PL-31-512 Kraków, Polska
Janina Truchanowicz

Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 245-262, 1997

Zmienność liści i owoców kaliny koralowej - Viburnum opulus (Caprifoliaceae). [The variability of leaves and fruits of Viburnum opulus (Caprifoliaceae)].

Abstract: The morphology of the leaves of Viburnum opulus L. from 14 localities and the fruits from 8 localities is presented. The longest leaves on short shoots and the basal and higher leaves on long shoots were measured separately. Each leaf was studied with respect to 12 features and each fruit with respect to five features. Differences between the leaves of samples and between localities were studied.

Key words: Viburnum, variability, leaves, fruits, Poland

 • Jerzy Staszkiewicz i Maria Białobrzeska, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, PL-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 263-276, 1997

Zmienność liści gatunków z rodzaju Lonicera (Caprifoliaceae). [The variability of leaves of species of Lonicera (Caprifoliaceae)].

Abstract: The variability of the morphological characters of Lonicera nigra L., L. xylosteum L. and L. periclymenum L. from Poland is presented. The differences between long shoot leaves, localities and species are characterized. Hybrids between L. nigra and L. xylosteum have also been found.

Key words: Lonicera, variability, leaves, Poland

 • Jerzy Staszkiewicz, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, PL-31-512 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 277-295, 1997

Flawonoidy wybranych gatunków z rodzin Caprifoliaceae i Cornaceae. [Flavonoids of selected species of the families Caprifoliaceae and Cornaceae].

Abstract: The fruits and some flowers taking from specimens belonging to the families Caprifoliaceae and Cornaceae were studied on the basis of their flavonoid composition.

Key words: Caprifoliaceae, Cornaceae, flavonoids, Poland

 • Lucyna Pawłowska-Ćwięk, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Instytut Biologii, ul. Podbrzezie 3, ­PL-31-054 Kraków, Polska
Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica Suppl. 2: 297-309, 1997