W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES - KRAKÓW
Fragmenta Floristica et Geobotanica
Home
Table of Contents
Editorial & Advisory Board
Editorial & Advisory Board: 1953-1999
Purchase option

The DATABASE
of the available articles
of all of the journals
on the W. Szafer Institute
of Botany site


.
Editors last volume (Ann. XLV)

Editors:

Jan J. WÓJCICKI, Jerzy WOŁEK & Urszula KORZENIAK


Editorial assistant:

Zofia HEINRICH

Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk
Dział Wydawnictw
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Poland;
Tel. [+48 12] 42 41 711; Fax: [+48 12] 42 19 790;
e-mail: wydawnictwa
[at]botany.pl

Advisory editorial board (Ann. XLIV):
Olga M. AFONINA (St. Petersburg), Adam BORATYŃSKI (Kórnik), Arthur COPPING (Diss), Zbigniew DZWONKO (Kraków), Jan-Peter FRAHM (Duisburg), Ludwik FREY (Kraków), Krystyna GRODZIŃSKA (Kraków), Hannes HERTEL (Munchen), Zygmunt KACZMAREK (Poznań), Stanisław KŁOSOWSKI (Warszawa), Tomasz MAJEWSKI (Warszawa)Marta MlZIANTY (Kraków - Chairman), David M. MOORE (Reading), TAMAS Pócs (Eger), Arne STRID (Copenhagen), Jerzy ST. SZWAGRZYK (Kraków), Jerzy SZWEYKOWSKI (Poznań), Konrad WOŁOWSKI (Kraków), Adam ZAJĄC (Kraków), Kazimierz ZARZYCKI (Kraków), Bogdan ZEMANEK (Kraków).
Last Issue
Ann. XLV: 1-2

Issued: 1953-2000