W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES - KRAKÓW
Fragmenta Floristica et Geobotanica
Home
Table of Contents
Editorial & Advisory Board
Editorial & Advisory Board: 1953-1999
Purchase option

The DATABASE
of the available articles
of all of the journals
on the W. Szafer Institute
of Botany site


For Authors
Historycznie składy Redakcji (1953-1999)
Ann. I,II, III
Redaktor: B. Pawłowski (Kraków),
Komitet Redakcyjny: Z. Czubiński (Poznań), B. Hryniewiecki (Warszawa), J. Kornaś (Kraków), S. Kulczyński (Wrocław), W. Szafer (Kraków), J. Walas (Toruń)
.
Ann. IV, V, VI, VII, VIII, IX
Redaktor: J. Kornaś (Kraków)
Komitet Redakcyjny: Z. Czubiński (Poznań), B. Hryniewiecki (Warszawa), S. Kulczyński (Wrocław), B. Pawłowski (Kraków), W. Szafer (Kraków), J. Walas (Toruń)
.
Ann. X
Redaktor: J. Kornaś (Kraków)
Komitet Redakcyjny: Z. Czubiński (Poznań), S. Kulczyński (Wrocław), B. Pawłowski (Kraków), W. Szafer (Kraków), J. Walas (Toruń)
.
Skorowidze alfabetyczne do tomów I-X
Redaktor: J. Kornaś (Kraków)
Komitet Redakcyjny: S. Kulczyński (Wrocław), B. Pawłowski (Kraków), W. Szafer (Kraków), J. Walas (Toruń)
.
Ann. XI, XII, XIII
Redaktor: J. Kornaś (Kraków)
Komitet Redakcyjny: Z. Czubiński (Poznań), S. Kulczyński (Wrocław),
B. Pawłowski (Kraków), W. Szafer (Kraków), J. Walas (Toruń)
.
Ann. XIV
Redaktor: A. Jasiewicz (Kraków)
Komitet Redakcyjny: S. Kulczyński (Wrocław),
B. Pawłowski (Kraków), W. Szafer (Kraków), J. Walas (Toruń)
.
Ann. XV
Redaktor: A. Jasiewicz (Kraków)
Komitet Redakcyjny: S. Kulczyński (Wrocław), B. Pawłowski (Kraków), W. Szafer (Kraków), J. Szweykowski (Poznań), J. Walas (Toruń), T. Wojterski (Poznań), K. Zarzycki (Kraków)
.
Ann. XVI, XVII
Redaktor: A. Jasiewicz (Kraków)
Komitet Redakcyjny: B. Pawłowski (Kraków), W. Szafer (Kraków), J. Szweykowski (Poznań), J. Walas (Toruń), T. Wojterski (Poznań), K. Zarzycki (Kraków)
.
Ann. XVIII
Redaktor: A. Jasiewicz (Kraków)
Komitet Redakcyjny: B. Pawłowski (Kraków) - pars 1, J. Szweykowski (Poznań), J. Walas (Kraków), T. Wojterski (Poznań), K. Zarzycki (Kraków)
.
Ann. XIX, XX
Redaktor: A. Jasiewicz (Kraków)
Komitet Redakcyjny: J. Szweykowski (Poznań), J. Walas (Kraków), T. Wojterski (Poznań), K. Zarzycki (Kraków)
.
Ann. XXI
Redaktor: A. Jasiewicz (Kraków)
Komitet Redakcyjny:
K.Browicz (Poznań), J. Szweykowski (Poznań), J. Walas (Kraków), T. Wojterski (Poznań), K. Zarzycki (Kraków);
.
Ann. XXII, XXIII, XXIV - pars 1
Redaktor: A. Jasiewicz (Kraków)
Komitet Redakcyjny: K.Browicz
(Poznań), J. Szweykowski (Poznań), T. Wojterski (Poznań), K. Zarzycki (Kraków)
.
Ann. XXIV - pars 2
Redaktor: A. Jasiewicz (Kraków)
Członkowie redakcji: Kazimierz Browicz (zastępca redaktora naczelnego), Zofia Heinrich (sekretarz), Jerzy Szweykowski, Teofil Wojterski, Kazimierz Zarzycki.
Rada redakcyjna: Stefan Białobok, Ryszard Bohr, Kazimierz Browicz (zastępca przewodniczącego), Janusz Faliński, Zofia Heinrich (sekretarz), Adam Jasiewicz, Mieczysław Jasnowski, Hanna Piotrowska, Jerzy Szweykowski, Teofil Wojterski (przewodniczący), Waldemar Żukowski.
.
Ann. XXV
Redakcja:
Adam Jasiewicz (redaktor naczelny), Kazimierz Browicz (zastępca redaktora naczelnego), Zofia Heinrich (sekretarz), Jerzy Szweykowski, Teofil Wojterski, Kazimierz Zarzycki

Rada redakcyjna:
Stefan Białobok, Ryszard Bohr, Kazimierz Browicz (zastępca przewodniczącego), Janusz Faliński, Zofia Heinrich (sekretarz), Adam Jasiewicz, Mieczysław Jasnowski, Hanna Piotrowska, Jerzy Szweykowski, Teofil Wojterski (przewodniczący), Waldemar Żukowski.
.
Ann. XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX
Redakcja:
Adam Jasiewicz (redaktor), Kazimierz Browicz (zastępca redaktora), Zofia Heinrich (sekretarz), Jerzy Szweykowski, Teofil Wojterski, Kazimierz Zarzycki
Rada redakcyjna:
Stefan Białobok, Ryszard Bohr, Kazimierz Browicz (zastępca przewodniczącego), Janusz Faliński, Zofia Heinrich (sekretarz), Adam Jasiewicz, Mieczysław Jasnowski, Hanna Piotrowska, Jerzy Szweykowski, Teofil Wojterski (przewodniczący), Waldemar Żukowski.

.
Ann. XXXI-XXXII, XXXIII, XXXIV
Redakcja:
Adam Jasiewicz (redaktor), Małgorzata Jagiełło (sekretarz), redaktorzy działowi: Janusz Nowak (Lichenologia), Ryszard Ochyra (Briologia), Jadwiga Siemińska (Algologia), Władysław Wojewoda (Mikologia).
Rada redakcyjna:
Stefan Białobok, Ryszard Bohr, Janusz Faliński (zastępca przewodniczącego), Małgorzata Jagiełło (sekretarz), Adam Jasiewicz, Jan Kornaś, Romuald Olaczek, Hanna Piotrowska, Jerzy Staszkiewicz, Jerzy Szweykowski, Kazimierz Zarzycki (przewodniczący), Waldemar Żukowski.
.
Ann. XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII
Editors: Ryszard OCHYRA, Adam JASIEWICZ
Executive editor: Piotr SZMAJDA
Editorial secretary:
Halina BEDNAREK-OCHYRA
Editorial board:
Halina Bednarek-Ochyra, Zbigniew Dzwonko, Krystyna Falińska, Wiesław Fałtynowicz, Krystyna Grodzińska, Adam Jasiewicz, Jan Kornaś (Chairman), Elżbieta Kuta, Stanisław Lisowski, Tomasz Majewski, Ryszard Ochyra, Romuald Olaczek, Jadwiga Siemińska, Piotr Szmajda, Jerzy Szweykowski, Jerzy Zieliński, Waldemar Żukowski
.
Ann. XXXIX, XL
Editor: Ryszard OCHYRA
Editorial assistant: Halina BEDNAREK-OCHYRA

Advisory editorial board:
Reinhard BORNKAMM (Berlin), Arthur COPPING (Diss), Zbigniew DZWONKO (Kraków), Jerzy FABISZEWSKI (Wrocław), Krystyna FALIŃSKA (Białowieża), Jan-Peter FRAHM (Duisburg), Krystyna GRODZIŃSKA (Kraków), Jan KORNAŚ (Kraków - Chairman), Elżbieta KUTA (Kraków), Jean LEJOLY (Brussels), Stanisław LISOWSKI (Poznań), Marta MIZIANTY (Kraków), David M. MOORE (Reading), ROMUALD OLACZEK (Łódź), TAMAS Pócs (Eger), Maria M. QUEIROS (Coimbra), Arne STRID (Copenhagen), Leon STUCHLIK (Kraków), Jerzy SZWEYKOWSKI (Poznań), Nikolai N. TSVELEV (St. Petersburg), Frank WHITE (Oxford), Konrad WOŁOWSKI (Kraków), Adam ZAJĄC (Kraków), Bogdan ZEMANEK (Kraków), Kazimierz ZARZYCKI (Kraków), Jerzy ZIELIŃSKI (Kórnik), Waldemar ŻUKOWSKI (Poznań).
.
Ann. XLI
Editor: Ryszard OCHYRA, Jerzy WOŁEK
Editorial assistant: Halina BEDNAREK-OCHYRA, Małgorzata MATYJASZKIEWICZ
Advisory editorial board:
Reinhard BORNKAMM (Berlin), Arthur COPPING (Diss), Zbigniew DZWONKO (Kraków), Jerzy FABISZEWSKI (Wrocław), Krystyna FALIŃSKA (Białowieża), Jan-Peter FRAHM (Duisburg), Krystyna GRODZIŃSKA (Kraków), Jan KORNAŚ (Kraków - Chairman), Elżbieta KUTA (Kraków), Jean LEJOLY (Brussels), Stanisław LISOWSKI (Poznań), Marta MIZIANTY (Kraków), David M. MOORE (Reading), ROMUALD OLACZEK (Łódź), TAMAS Pócs (Eger), Maria M. QUEIROS (Coimbra), Arne STRID (Copenhagen), Leon STUCHLIK (Kraków), Jerzy SZWEYKOWSKI (Poznań), Nikolai N. TSVELEV (St. Petersburg), Frank WHITE (Oxford), Konrad WOŁOWSKI (Kraków), Adam ZAJĄC (Kraków), Bogdan ZEMANEK (Kraków), Kazimierz ZARZYCKI (Kraków), Jerzy ZIELIŃSKI (Kórnik), Waldemar ŻUKOWSKI (Poznań).
.
Ann. XLII
Editor: Jerzy WOŁEK
Editorial assistant: Małgorzata MATYJASZKIEWICZ
Advisory editorial board:
Olga M. AFONINA (St. Petersburg), Adam BORATYŃSKI (Kórnik), Arthur COPPING (Diss), Zbigniew DZWONKO (Kraków), Jan-Peter FRAHM (Duisburg), Ludwik FREY (Kraków), Krystyna GRODZIŃSKA (Kraków), Hannes HERTEL (Munchen), Zygmunt KACZMAREK (Poznań), Stanisław KŁOSOWSKI (Warszawa), Tomasz MAJEWSKI (Warszawa), Marta MlZIANTY (Kraków - Chairman), David M. MOORE (Reading), TAMAS Pócs (Eger), Arne STRID (Copenhagen), Jerzy ST. SZWAGRZYK (Kraków), Jerzy SZWEYKOWSKI (Poznań), Konrad WOŁOWSKI (Kraków), Adam ZAJĄC (Kraków), Kazimierz ZARZYCKI (Kraków), Bogdan ZEMANEK (Kraków).

.
Ann. XLIII, XLIV
Editor: Jerzy WOŁEK
Editorial assistant: Zofia HEINRICH
Advisory editorial board:
Olga M. AFONINA (St. Petersburg), Adam BORATYŃSKI (Kórnik), Arthur COPPING (Diss), Zbigniew DZWONKO (Kraków), Jan-Peter FRAHM (Duisburg), Ludwik FREY (Kraków), Krystyna GRODZIŃSKA (Kraków), Hannes HERTEL (Munchen), Zygmunt KACZMAREK (Poznań), Stanisław KŁOSOWSKI (Warszawa), Tomasz MAJEWSKI (Warszawa), Marta MlZIANTY (Kraków - Chairman), David M. MOORE (Reading), TAMAS Pócs (Eger), Arne STRID (Copenhagen), Jerzy ST. SZWAGRZYK (Kraków), Jerzy SZWEYKOWSKI (Poznań), Konrad WOŁOWSKI (Kraków), Adam ZAJĄC (Kraków), Kazimierz ZARZYCKI (Kraków), Bogdan ZEMANEK (Kraków).

Last Issue
Ann. XLV: 1-2

Issued: 1953-2000