W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES - KRAKÓW
Fragmenta Floristica et Geobotanica
Home
Table of Contents
Editorial & Advisory Board
Editorial & Advisory Board: 1953-1999
Purchase option

The DATABASE
of the available articles
of all of the journals
on the W. Szafer Institute
of Botany site

s
"Fragmenta Floristica et Geobotanica" (roczniki 1-30: "Fragmenta Floristica et Geobotanica - Materiały Florystyczne i Geobotaniczne") były czasopismem naukowym wydawanym w latach 1953-2000, początkowo przez Polskie Towarzystwo Botaniczne (roczniki 1 i 2), a od 1957 r. przez Instytut Botaniki PAN (roczniki 3-45). Początkowo wydawano 2 zeszyty (pars) rocznie, w latach 1960-89 pismo było kwartalnikiem, jakkolwiek zdarzały się numery podwójne i potrójne. Od 1990 r. do 2000 r. pismo było ponownie półrocznikiem.
Od 1994 r. wydawane były równolegle 2 półroczniki: anglojęzyczny "Fragmenta Floristica et Geobotanica" oraz polskojęzyczny "Fragmenta Floristica et Geobotanica - Series Polonica" (od rocznika VII "Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica"). Ostatni rocznik Fragmenta Floristica et Geobotanica (45) wydano w 2000 r., po czym został zastąpiony nowym kwartalnikiem "Polish Botanical Journal". Seria "Polonica" ukazuje się nadal.

"Fragmenta..." były do 1989 r. pismem generalnie polskojęzycznym z obcojęzycznymi streszczeniami oraz niektórymi artykułami w językach obcych (angielski, niemiecki, francuski). W pierwszych kilkunastu latach równorzędnym językiem obcym streszczeń i całych artykułów był język łaciński (!). Od 1990 r. pismo staje się prawie wyłącznie anglojęzyczne i taki charakter zachowuje do końca, czyli do zastąpienia przez - również anglojęzyczny - "Polish Botanical Journal".

Do roku 1994 nieregularnie ukazywały się też "Supplementa" - ok. 20-30-stronicowe broszury ze spisami eksykatów znajdujących się w polskich zielnikach, utrzymane w tej samej szacie graficznej, co całość pisma. Do 1990 r. okazało się łącznie 15 takich "Suplementów", przypisanych do konkretnych zesztów kwartalnych. Suplementy ukazywały się także po 1990 r. jako seria prac monograficznych (np. doktorskich i habilitacyjnych), przypisanych do konkretnych roczników, ale posiadających też niezależną, własną numerację. Łącznie ukazało się 6 "Suplementów" z tej serii.

Przez cały okres wydawania pisma utrzymano jednolity format B5, przy czym do 1989 r. umieszczano też liczne wkładki kartograficzne i tabelaryczne o formatach większych od B5.

Forma graficzna była zmieniana parokrotnie: przez pierwsze 2 lata ascetyczną okładkę zdobiło logo PTB, potem, aż do 1984 r. (roczniki nr 3-30 oraz "Supplementa" z tego okresu) okładki miały jednolity charakter bez elementów graficznych, przy czym kolor kartonu bywał różny. W latach 1986-1989 (roczniki 31-34) na okładce pojawił się element graficzny oraz urozmaicone liternictwo. Od 1991 r. "Fragmenta..." otrzymały lakierowaną, 2-barwną biało-niebieską, okładkę.
Do 1984 r.
(R.30) pismo było wydawane przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe na zlecenie IB PAN, od 1986 do 1989 r. (R.31 - R.34) przez Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN. Od 1990 r. (R.35) wszystkie prace związane z wydawaniem pisma realizował Dział Wydawnictw Instytutu Botaniki PAN.
W 2012 r. rozpoczęte zostało udostępnianie czasopisma online w formacie PDF.

Last Issue
Ann. XLV: 1-2

Issued: 1953-2000