Studies on grasses in Poland

Redakcja: Ludwik Frey
W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences
Kraków, 2001, ss. 574, cena 45,50 zł + opłata pocztowa

Chociaż trawy odgrywają niezwykle ważną rolę w naszym życiu i dziejach cywilizacji, wciąż nie są zbadane w należytym stopniu. Dlatego cenna jest każda publikacja, która przybliża nas do lepszego poznania tej niezwykłej i fascynującej grupy roślin.

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników dotyka wielu interesujących problemów z szeroko pojętej botaniki traw w Polsce. Od dawna nie było w naszym kraju tak obszernego i tak zróżnicowanego merytorycznie opracowania na temat tej grupy roślin. Książka, do której powstania przyczyniło się 49 autorów z kilkunastu polskich ośrodków naukowych, składa się z 31 rozdziałów, z których 7 dotyczy taksonomii i kariologii, 15 - geografii i rozmieszczenia, 7 - fitosocjologii i ekologii. Jako dodatek zamieszczono dwa rozdziały polskich autorów, którzy prowadzili badania nad trawami Mongolii i Antarktydy.

Książka dostępna wyłącznie w angielskiej wersji językowej.zamknij okienko !