Polska Czerwona Księga Roślin.
Paprotniki i rośliny kwiatowe.

red.: K. Zarzycki i R. Kaźmierczakowa

ISBN: 83-85444-85-8

IB PAN, Kraków 2001, 664 s., kolor, fot., mapy, rys., A-4, cena 41,50 zł.

Drugie, całkowicie zmienione i zaktualizowane wydanie, uwzględniające zmiany jakie zaszły w środowisku oraz wiedzy o zagrożonych gatunkach od wydania I PCKR z 1992 r. Tym razem publikacja została wydana w kolorze z licznymi fotografiami pokazującymi zarówno gatunki jak i w wielu wypadkach - ich siedliska. Prócz fotografii zamieszczono również ryciny, wykonane wyjątkowo starannie na podstawie okazów zielnikowych i nawiązujące do najlepszych wzorców ikonograficznych w tej dziedzinie.
Księga liczy 664 strony i zawiera opisy 425 taksonów, obszerną literaturę przedmiotu, wykazy nazw polskich i łacińskich oraz aneks z Rozporz. Ministra  Środowiska z 2001 r. zawierający wykaz roślin prawnie chronionych.
Klasyfikacja zastosowana w tym wydaniu opiera się na znowelizowanej w 1994 r. przez IUCN. Jej objaśnienie zwarto w obszernym wprowadzeniu (w jez. pol. i ang.).