Polska Akademia Nauk - Komited Ochrony Przyrody i Instytut Botaniki - Polish Academy of Science Committee for Nature Conservation and Institute of Botany / PWN


Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce
List of threatend plants in Poland

Redakcja / Editors: Kazimierz ZARZYCKI,  Władysław Wojewoda, przy współudziale / Assistant Editor Zofia HEINRICH

Państwowe Wydawnictwo Naukowe / Polish Scientific Publishers
Warszawa 1986

ISBN: 83-01-06931-7

128 str., B5

SPIS TREŚCI / CONTENTS

Słowo wstępneIntroductory (Kazimierz Zarzycki) -  7

1. Lista wymierających i zagrożonych roślin naczyniowych Polski / List of threatened vascular plants  in Poland (Kazimierz Zarzycki) -  11

2. Czerwona lista glonów zagrożonych w Polsce / Red list of threatened algae in Poland (Jadwiga Siemińska) -  29

3. Czerwona  lista grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w PolsceRed list of threatened macrofungi in Poland (Władysław Wojewoda, Maria Ławrynowicz) -  45

4. Czerwona lista porostów zagrożonych w Polsce / Red  list of threatened lichens in Poland (Stanisław Cieśliński, Kcystyna Czyżewska, Jerzy Fabiszewski) -  83

5. Czerwona lista wątrobowców zagrożonych w Polsce / Red list of threatened liverworts in Poland (Jerzy Szweykowski) -  109

6. Czerwona  lista mchów zagrożonych w PolsceRed list of threatened mosses in Poland (Ryszard Ochyra) -  117