Polska Akademia Nauk - Instytut Botaniki im. W. Szafera - Polish Academy of Science - W. Szafer Institute of Botany


Lista roślin zagrożonych w Polsce.
Wydanie drugie

List of threatend plants in Poland
Second edition

Redaktorzy / Edited by: Kazimierz ZARZYCKI,  Władysław Wojewoda, Zofia HEINRICH

Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. W. Szafera / W. Szafer Institute of Botany - Polish Academy of Sciences
Kraków 1992

ISBN: 83-85444-05-X

98 str., B5

SPIS TREŚCI / CONTENTS

Słowo wstępne do wydania drugiego - Foreword (K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich) -  3

J. Siemińska: Czerwona lista glonów zagrożonych w Polsce - Red list of threatened algae in Poland. - 7.

W. Stojałonowska & A. Drozdowicz: Czerwona lista śluzowców zagrożonych w Polsce - Red list of threatened slime moulds (Myxomycetes) in Poland. -  21.

S. Cieśliński, K. Czyżewska & J. Fabiszewski: Czerwona lista porostów zagrożonych w Polsce - Red  list of threatened lichens in Poland. - 57.

W. Wojewoda & M. Ławrynowicz: Czerwona  lista grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce - Red list of threatened macrofungi in Poland. - 27.

J. Szweykowski: Czerwona lista wątrobowców zagrożonych w Polsce - Red list of threatened liverworts in Poland. - 75.

R. Ochyra: Czerwona  lista mchów zagrożonych w Polsce - Red list of threatened mosses in Poland. - 79.

K. Zarzycki & Z. Szeląg: Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce - Red list of threatened vascular plants  in Poland. - 87.