The genus Oenothera L. in Eastern Europe

K. Rostański, M.Džus, Z. Gudžinskas, A. Rostański, M. Shevera, V. Šulcs, V. Tokhtar

134 strony, 74 ryciny czarno-białe, 10 tablic wielobarwnych, 1 tabela
Format 17,5 x 24,5 cm, oprawa twarda, tekst w języku angielskim.
Cena detaliczna: 35,00 zł

„The genus Oenothera L. in Eastern Europe” jest monografią roślin rodzaju Oenothera (Wiesiołek) występujących w Europie wschodniej na terenie państw wchodzących dawniej w skład eurpejskiej części dawnego ZSRR.

W części pierwszej opracowania omówiono ogólne zagadnienia dotyczące taksonomii rodzaju Oenothera, klasyfikację systematyczną oraz zamieszczono opisy 20 gatunków przedstawicieli tego rodzaju występujących na terenie krajów wschodnioeurpejskich. Omówienia poszczególnych gatunków są ilustrowane rysunkami pokazującymi budowę kwiatu i w powiększeniu detale istotne przy oznaczaniu danego gatunku.

Część drugą poświęcono występowaniu ww, gatunków na terenie Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Mołdawii podając cytowania w literaturze i mapy punktowe rozmieszczenia na terenie danego kraju.

W części trzeciej przedstawiono poglądy różnych szkół na systematyką rodzaju wiesiołek wraz z krótkim podsumowaniem, spis literatury i kolorowe tablice z 25 zdjęciami omówionych w książce gatunków.   

Opracowanie rodzaju Oenothera L. w Europie wschodniej ma dużą wartość także dla botaników polskich - aż 16 spośród 20 omówionych w książce gatunków występuje w naszej florze naturalnie (Oenothera ammophila, Oe. biennis, Oe. rubicaulis), bądź jako zadomowione antropofity (pozostałe 13 gatunków)